Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Utrecht in navolging van Amsterdam de tweede stad wordt die een woonplicht invoert voor nieuwbouw. GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA stellen hierover donderdag vragen aan het college.

Woonplicht betekent dat kopers van nieuwbouw zelf in het huis moeten wonen. GroenLinks raadslid Floor de Koning: “Met deze maatregel willen we de enorm gestegen verkoopprijzen van woningen beteugelen en starters meer kansen bieden. Zij hoeven dan minder te concurreren met beleggers, die woningen opkopen en doorverhuren. Woonplicht is een zware maatregel, maar wel een die nodig is om de wooncrisis aan te pakken.”

De Utrechtse gemeenteraad heeft al vaker de wens uitgesproken om maatregelen te nemen voor meer betaalbare koopwoningen. In reactie op de mondelinge vragen gaf het college aan binnenkort met voorstellen te komen om het ‘kopen om te verkopen’ in te dammen. En het waar mogelijk nu al een woonplicht op te leggen bij nieuwbouw. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten Leeuwesteyn en de Merwedekanaalzone.  

Uitzonderingen

De partijen willen wel dat specifieke uitzonderingen op de woonplicht mogelijk blijven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te verhuren aan directe familie of wanneer iemand een tijdje in het buitenland woont.