Tara Scally
Tara Scally

Meer politieke info voor nieuwkomers

GroenLinks stelt vragen over de magere informatie die vluchtelingen en andere nieuwkomers ontvangen over politiek. De inburgeringscursus voorziet alleen in hele basale kennis over onze democratie en het politieke bestel. GroenLinks-raadslid Tara Scally zal tijdens het vragenuur aanstaande donderdag aan het college vragen om de mogelijkheden van extra politieke lespakketten verder te onderzoeken.

De partij ziet toegevoegde waarde voor zowel de nieuwkomers zelf als de samenleving als geheel wanneer zij op de hoogte zijn van ons politieke systeem en de inhoudelijke standpunten van diverse partijen.  “Veel nieuwkomers hebben binnen een paar jaar stemrecht. Het is belangrijk dat ook zij zich in onze democratie en stad kunnen laten horen. In Utrecht moet iedereen mee kunnen doen.” Aldus Scally.

 

Mondelinge vragen

  1. Deelt het college de mening van GroenLinks dat politieke kennis van belang is voor nieuwkomers en de samenleving?

  2. Hoe ontvangen nieuwkomers nu informatie over de Nederlandse politiek?

  3. Wordt politieke kennis en betrokkenheid opgenomen in het Utrechtse participatietraject? Zo ja, hoe?

  4. ProDemos biedt diverse politieke lespakketten aan, waaronder een gratis cursus ‘Politiek in vogelvlucht voor Nieuwe Nederlanders’ Welke mogelijkheden ziet de gemeente om een dergelijke cursus onder de aandacht te brengen of eventueel een samenwerking op te zetten?

  5. Welke andere mogelijkheden ziet het college om politieke kennis van nieuwkomers te intensiveren? Bijvoorbeeld door het te combineren met ‘gast van de raad’?