Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen

Donderdag is een nieuwe huisvestingsverordening aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad. Hierin staan de regels over het verdelen van woonruimte in Utrecht. GroenLinks is erg blij met de nieuwe regels die passen bij de doelstellingen uit het coalitieakkoord voor meer betaalbare woningen en betere doorstroming.  

Raadslid Floor de Koning: “Wonen is een recht en in Utrecht staat dit onder druk. Elke dag weer ontvangt GroenLinks mails van mensen die hard op zoek zijn naar een huis in Utrecht. Op veel plekken worden nieuwe woningen gebouwd, maar op dit moment is het tekort groot. Deze schaarste moeten we eerlijker verdelen en ervoor zorgen dat sociale en middenhuurwoningen daadwerkelijk terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn.” 

Belangrijke veranderingen 

In de nieuwe verordening neemt GroenLinks wethouder wonen Kees Diepeveen een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat mensen met een middeninkomen, zoals leraren, verplegers en politieagenten, makkelijker een woning vinden en sneller doorstromen uit sociale huur. GroenLinks is enthousiast over een aantal veranderingen in de huisvestingsverordening:  

  • Een voorrangsregeling bij nieuwbouw. Op initiatief van Floor de Koning krijgen middeninkomens (eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 55.000 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 65.000 euro) bij nieuwbouw middenhuur voorrang. Hierdoor komen de 4.500 middenhuur woningen die de komende 5 jaar bijgebouwd worden terecht bij middeninkomens. 

  •  75% van de inschrijfduur blijft behouden bij het accepteren van een sociale huurwoning. “Hierdoor kan bijvoorbeeld een starter na enkele jaren verhuizen van een studio naar een gezinswoning, of kan een oudere een eengezinswoning inruilen voor een klein drempelvrij appartement. Zo komt de Utrechtse markt weer in beweging en zorgen we voor een betere verdeling van de schaarse woningen.” Aldus de Koning.  

  • Gelijke behandeling voor alle woningen, ongeacht de WOZ waarde. Hierdoor kan de gemeente alle huurders beter beschermen, bijvoorbeeld door boetes voor huisjesmelkers. En wordt registratie voor Airbnb en shortstay mogelijk.  

Minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer de maandhuur 

Een aanvullend voorstel van de Koning voor het verlagen van de minimale inkomenseis voor middenhuur van 4 naar 3 keer de maandhuur haalde een ruime meerderheid in de raad. De Koning: “Teveel mensen vallen nu buiten de boot, omdat zij teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te voldoen aan de inkomsenseisen voor middenhuur. Een voorbeeld: startende leraren verdienen op basis van de CAO ongeveer € 3.000 per maand. Met een minimumeis van vier keer de maandhuur mogen zij maximaal 750 euro aan huur betalen. Daardoor zijn de meeste middenhuurwoningen (tussen 710 en 960 euro) voor hen nu niet beschikbaar, maar straks wel.”