Bron: www.cu2030.nl
Bron: www.cu2030.nl

Meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor de bewoners in het Beurskwartier

Dankzij een amendement van GroenLinks komt er meer groen in het Beurskwartier en zullen er extra sociale huurwoningen aan de Jan van Foreeststraat gebouwd worden, waar huidige bewoners uit het gebied naartoe kunnen verhuizen. Een voorstel van het college naar aanleiding van dit amendement, haalde donderdag een meerderheid in de gemeenteraad.  

Bij de besluitvorming over de visie voor het hele gebied Beurskwartier was GroenLinks voornamelijk enthousiast, omdat er 3000 duurzame woningen en een open park vlak naast het drukste OV punt in Nederland komen. GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “GroenLinks wil zo zoveel mogelijk mensen de kans bieden om in onze stad te wonen en daarom flink bijbouwen. En in een gebied met veel hoogbouw is genoeg groen belangrijk.” Over één punt is de partij kritisch: de benodigde sloop van 31 woningen aan de Croeselaan. Heijne: “We wilden ook graag de historische jaren ‘30 panden aan de Croeselaan behouden. Bovendien is de sloop ingrijpend voor de bewoners, die onderling een sterke band hebben en moeten verhuizen.” 

Vanwege deze botsende belangen riep GroenLinks met een amendement op om experts nogmaals creatief naar het plan te laten kijken of een combinatie van beide echt niet tóch mogelijk was. Dit bleek in het nieuwe voorstel van het college helaas niet het geval. Wel kunnen de bewoners van de te slopen panden in het hele gebied verhuizen naar een sociale huurwoning op de Jan van Foreeststraat. Voor GroenLinks gaat de eerste zorg uit naar de huidige bewoners. Heijne: “De garantie dat zij elders in het gebied een plek kunnen krijgen was voor ons een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het nieuwe voorstel van het college. En omdat we uit gesprekken met de bewoners merkten dat onzekerheid knaagt, hebben we het college gevraagd hen meer duidelijkheid te geven over het wie, wat, wanneer en hoe.” 

Daarnaast wil GroenLinks het historische karakter van de jaren ‘30 panden in het gebied terug te laten komen. Daarom verzoekt Heijne het college te onderzoeken of de Jan van Foreeststraat ontwikkeld kan worden aan de hand van de originele bouwtekeningen van de te slopen panden.