Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark

Donderdag stemde de Utrechtse gemeenteraad in met de voorwaarden voor de toekomst van het Daalsepark. GroenLinks is blij met het plan waarmee gezorgd wordt voor een groter park dan in eerdere plannen, nieuwe betaalbare woningen en meer groen in het gebied tussen singel en lombokpark.

GroenLinks wil ook de oude bomen behouden. Een voorstel van GroenLinks raadslid Erwin Virginia hierover werd aangenomen. Virginia: “In de voorstellen werden de meest waardevolle oude bomen opgeofferd. En er zijn al zo weinig goede bomen in het Stationsgebied! Door bijvoorbeeld de bebouwing richting de autobaan te verschuiven, kunnen de oude bomen gespaard blijven.”

Bewonersinitiatief

Voor GroenLinks is een goede samenwerking met de bewoners essentieel voor de toekomst van het Daalsepark. Eerder onderzocht de gemeente dankzij GroenLinks wat er nodig is om de plannen van het bewonersinitiatief te realiseren. Hoewel het bewonersplan te duur bleek, sluiten de huidige plannen beter aan bij het bewonersplan dan het oorspronkelijke voorstel van de gemeente met een afgesloten stadstuin.

Vergroenen Daalsetunnel

Daarnaast wil GroenLinks dat er eerst duidelijkheid komt over de toekomst van de Daalsetunnel voordat er definitieve besluiten worden genomen over het Daalsepark. Virginia: “Vergroening van de Daalsetunnel als verbinding tussen het toekomstige Lombokpark en het Daalsepark is een mooie kans. Minder ruimte voor de Daalsetunnel geeft ook meer ruimte voor andere zaken, zoals woningen en groen. Dit is voor ons belangrijk om te weten, voordat we besluiten kunnen nemen.” Een voorstel van de ChristenUnie hierover werd overgenomen door de wethouder.