Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening

Naar aanleiding van het recente 'Onderzoeksrapport LVB, schulden en werk' stelt GroenLinks raadslid Julia Kleinrensink donderdag mondelinge vragen over de schuldhulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

 
Kleinrensink: “Er wordt snel vergeten dat het voor mensen met LVB soms lastiger is dan voor andere groepen om gebruik te maken van hulpverlening. GroenLinks wil daarom dat het aanbod van schuldhulpverlening aansluit bij de leefwereld van deze groep en dat ervaren drempels worden weggenomen. Utrecht is een sociale stad en daar hoort bij dat we deze kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug geven."
 
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen met een LVB een kwetsbare arbeidsmarktpositie én een verhoogde kans op schulden te hebben. Beide factoren werken als een verhoogd risico op elkaar: schulden verzwakken de arbeidsmarktpositie en een kwetsbare arbeidspositie leidt tot hogere schulden. Daarnaast zijn de oorzaken van schulden bij iemand met een LVB meer uiteenlopend dan bij andere groepen met schulden, doordat zij bijvoorbeeld risico’s van financiële beslissingen niet overzien of afhankelijk zijn van derden.
 
Kleinrensink: "Vaak zijn er eisen zijn om schuldhulpverlening binnen te komen, zoals het invullen van allerlei formulieren. Voor iemand met een LVB is dit soms een onmogelijke opgave." Ze vraagt het college welke stappen er nog meer dan in de huidige werkwijze gezet kunnen worden om deze groep te herkennen en helpen. Hierbij verwijst zij naar de oplossingsrichtingen uit het 'Actieplan LVB, schulden en werk', waarin gepleit wordt voor het wegnemen van drempels en trainingen voor professionals in omgangsvormen voor mensen met een LVB.