Meer aandacht voor leefbaarheid in horecakader

Donderdag stemde de gemeenteraad in met nieuwe de regels voor horeca in Utrecht. GroenLinks raadslid Thijs Weistra: “Voor GroenLinks staat een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid centraal. In de binnenstad willen we eerst de bestaande overlast aanpakken, voordat daar meer horeca bijkomt. Over het toestaan van restaurants in wijken is GroenLinks wel enthousiast.”

Na het commissiedebat paste de wethouder eerder het plan al aan volgens de wensen van GroenLinks: meer aandacht voor leefbaarheid, sturing op diversiteit en verduurzaming van de horeca. In het aangepaste voorstel is niet langer sprake van uitbreiding van nieuwe horeca in de binnenstad. Ook wordt het toestaan van horeca in winkels nu gemonitord.

Veel bewoners van de binnenstad geven aan overlast te ervaren. Een petitie hierover werd 1500 keer ondertekend. Weistra: “Uit gesprekken met bewoners kwam naar voren dat overlast een veelkoppig monster is: van zwerfvuil tot geluidsoverlast en van bevoorradingsverkeer, tot verkeerd gestalde fietsen. Daarom wil GroenLinks dat er een plan komt voor het aanpakken van bestaande overlast op zoveel mogelijk fronten.” Dit voorstel van GroenLinks werd overgenomen door het college.

Volgens GroenLinks is de relatie tussen ondernemer en omwonenden een belangrijke sleutel in het voorkomen van overlast. Daarom stelt GroenLinks voor om een pilot te starten voor nieuwe horeca. In deze pilot zijn de exploitatiemogelijkheden afhankelijk van de inzet van de ondernemer om overlast te voorkomen. Weistra: “Een ondernemer die goede afspraken maakt zou bijvoorbeeld meer ruimte kunnen krijgen voor zijn terras, terwijl een ondernemer die geen rekening houdt met de buurt geen soepelere sluitingstijden krijgt.” Dit voorstel van GroenLinks kon rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad.