Meer aandacht voor culturele verschillen bij zorg

Dankzij een voorstel van GroenLinks raadslid Janneke van de Heijden gaat Utrecht bij zorg en welzijn meer aandacht besteden aan culturele verschillen.

Haar aangenomen voorstel roept de gemeente Utrecht op om een plan maken om bewustwording over culturele verschillen zowel bij werknemers in zorg en welzijn en als bij ambtenaren te vergroten. Van der Heijden: “In Utrecht wonen mensen van meer dan 150 nationaliteiten. GroenLinks wil dat iedereen eerlijke kansen krijgt. Daarvoor moeten we in plaats van iedereen hetzelfde te behandelen, juist aandacht hebben voor de verschillen. Denk bijvoorbeeld aan taalbarrières bij het ophalen van medicijnen.” 

Gezondheid voor iedereen

Van der Heijden deed het voorstel bij de besluitvorming over het Utrechtse volksgezondheidsbeleid voor de aankomende jaren: 'gezondheid voor iedereen'. Een belangrijk doel van het nieuwe Utrechtse gezondheidsbeleid is het verkleinen van de verschillen in gezondheid tussen wijken en groepen mensen. Ook voor GroenLinks staat dit centraal. Aanvullend heeft GroenLinks naast culturele verschillen ook aandacht gevraagd voor ouderenzorg, psychologische hulp voor jongeren, SOA zorg en de gevolgen van discriminatie. En voorstellen van andere partijen hierover gesteund.