Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers

GroenLinks-raadslid Fred Dekkers verlaat de fractie tijdelijk om te kunnen herstellen van een zware operatie. Marcel Vonk vervangt hem tot eind oktober 2018  

Vanwege een lekkende hartklep zal Fred een open hart operatie ondergaan. Hij legt zijn raadslidmaatschap tijdelijk neer om te kunnen revalideren.   

Marcel Vonk volgt hem voor een periode van 16 weken op. Dit is de minimale periode (artikel 10 kieswet) als een raadslid door ziekte of anderszins zich tijdelijk moet laten vervangen. Marcel is donderdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd en neemt de portefeuilles welzijn, participatie, wijkgericht werken en de wijk Overvecht op zich.  

Marcel (24) groeide op in een gezin dat leefde onder de armoedegrens en begon daarom op zijn zestiende met werken. In september begint hij met zijn MBO opleiding sociaal werk, om zich in te kunnen zetten voor mensen in een financieel lastige situatie. Daarnaast is Marcel gangmaker bij gemengd wonen project Place2BU en enthousiasmeert hij medebewoners om mee te doen met sociale projecten.