Steigerdoekreclame en lichtmasten
Wij stellen deze week dan ook voor om grote reclame-uitingen zoals steigerdoekreclame en lichtmasten in Utrecht terug te dringen. Zulke koop-pamfletten dragen zoals gezegd niet bij aan de kwaliteit of de beleving van de openbare ruimte en leiden tot vercommercialisering en verrommeling van onze stad. Dezelfde argumenten gelden voor lichtmasten: Utrecht beschikt over een tweetal reclamemasten, een langs de A12 ter hoogte van knooppunt Laagraven en één langs de A2 in de zone tegenover The Wall. Omdat Utrecht op dit moment nog lopende overeenkomsten heeft met aanbieders en de opbrengsten in de begroting van 2024 zijn opgenomen, kunnen we lichtmast reclame niet direct terugdringen. Om te zorgen dat dit binnenkort wél kan kwamen we met een motie om de overeenkomst voor de mast langs de A12 éénmalig aan te besteden met een zo kort mogelijke looptijd, het daarna niet standaard op te nemen in de begroting, en de raad over het vervolg te laten beslissen. Hetzelfde geldt voor de lichtmast op de A2.   

Alcohol-reclame, gokreclame, vleesreclame
Als er dan al geadverteerd wordt dan moet dat volgens GroenLinks zo onschadelijk mogelijk gebeuren. Zowel overheid als maatschappelijke organisaties nemen tal van initiatieven om het gebruik van alcohol en gokken te verminderen. In dat beleid past het niet om het gebruik aan te prijzen en is het pervers om als gemeente daaraan te verdienen. Daarom trekken wij samen met de PvdA op om alcoholreclames te verbieden in Utrecht en met Partij voor de Dieren om gokreclames en vleesreclames te weren. Ook daarvoor geldt: Het produceren van vlees en vis ter consumptie gepaard gaat met dierenleed, milieuvervuiling, en klimaatopwarming; het tonen van reclame ervoor zorgt dat de producten in de getoonde reclames meer worden verkocht en wij vinden dat Utrecht daar niet aan bij zou moeten dragen.

Dat we reclame uit moeten faseren onderstreepte Fred Claasen in zijn maidenspeech: ''Als afsluiting, college, in de raadsbrief noemt u terecht de openbare ruimte de huiskamer van de stad. Laten we de huiskamer niet volhangen met reclame. Dat doen we thuis ook niet.''