Thijs Weistra
Thijs Weistra

Maak bewonersinitiatief Fris Alternatief voorkeursvariant

GroenLinks wil dat het bewonersinitiatief Fris Alternatief de voorkeursvariant wordt voor de Westelijke Stadsboulevard. Raadslid Thijs Weistra doet dit voorstel vandaag tijdens de commissiebehandeling over de herinrichting van de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug tot stadsboulevard.

Het college verkiest nu het oorspronkelijke ontwerp van de gemeente boven het bewonersinitiatief, maar noemt de keuze een dubbeltje op zijn kant. Voor GroenLinks valt dit dubbeltje de andere kant op. Weistra is al sinds de zomer 2016 in contact met de initiatiefnemers. “Vanaf het begin is GroenLinks enthousiast over het plan. Het gaat uit van meer groen op de Thomas á Kempisweg en is goed voor de leefbaarheid. Gezonde lucht en vermindering geluidsoverlast zijn belangrijke uitgangspunten. Daarom heb ik de wethouder vorig jaar gevraagd het Fris Alternatief als volwaardige variant uit te werken.”

Daarnaast zorgt Fris Alternatief voor logischere routes voor het autoverkeer. Weistra: “GroenLinks wil dat de stadsboulevard voornamelijk gebruikt wordt door de mensen voor wie het de snelste weg naar hun bestemming is. Doorgaand verkeer door de stad willen we zo veel mogelijk beperken. Daarnaast is het mooi dat fietsers en voetgangers in het ontwerp ruim baan krijgen.”

Net als GroenLinks staan veel bewoners en ondernemers positief tegenover het plan, waaronder de fietsersbond, en de wijkraden west en noordwest. Ook in de gemeenteraad lijkt er brede steun voor het ontwerp, dat volgende week behandeld wordt in de raadsvergadering.