Betaalbare woningen dichtbij openbaar vervoer

In het ontwerp is plaats voor de bouw van 350/400 betaalbare woningen, met zowel sociale huur als middenhuur en betaalbare koop. Virginia: “Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling. GroenLinks kiest voor het bouwen van veel betaalbare woningen binnen de stad, dichtbij openbaar vervoer en met ruimte voor groen. Dit voorstel is daar een prachtige uitwerking van.” Op initiatief van GroenLinks komen er zo min mogelijk parkeerplaatsen in het gebied. Virginia: “Dat is goed voor de leefbaarheid en passend, omdat de woningen pal naast het drukste openbaar vervoer punt in Nederland liggen.”

Groen voor iedereen

In de nieuwe plannen kunnen mensen varen op een doorgetrokken Leidse Rijn en komt er  een park naast het water. Ook staan er twee half openbare tuinen in het plan. Virginia: “Super dat het plan helemaal is ontworpen vanuit het idee “groen tenzij”. Tegelijkertijd vindt GroenLinks het wel belangrijk dat iedereen kan genieten van het groen. We vragen de wethouder daarom of de tuinen voor iedereen toegankelijk gemaakt kunnen worden.” Daarnaast vroeg Virginia aandacht voor groene wandelroutes van het Lombokplein naar het Daalsepark, Smakkelaarspark en Beurskwartier.

Fietstunnel Leidseweg/van Sijpesteijnkade  

Onderdeel van het ontwerp is ook de vraag of er wel of geen fietstunnel bij de Leidseweg en de van Sijpesteijnkade moet komen. Het stadsbestuur stelt voor om dit wel te doen, omdat dit beter is voor het fietsverkeer. Virginia: “GroenLinks vindt leefbaarheid en prettig kunnen doorfietsen beiden erg belangrijk. We wegen de wensen van de omwonenden zwaar, maar willen ook geen fietsfiles van het Lombokplein helemaal tot aan de Munt.” Omdat GroenLinks de keuze erg ingewikkeld vindt, vroeg Virginia de wethouder naar mogelijkheden bij beide opties. Zijn er alternatieve fietsroutes mogelijk om fietsfiles te voorkomen? En wat kan er bij een tunnel nog meer gedaan geworden om het plein zo leefbaar en voetgangersvriendelijk te maken?