Utrecht krijgt steeds meer inwoners en, als het aan GroenLinks ligt, ook steeds meer groen. “Natuur in de stad is essentieel: voor mensen om in te ontspannen, voor de biodiversiteit en om de gevolgen van klimaatverandering beter op te kunnen vangen,” zegt Heijne. Het nieuwe natuurgebied, dat nu voornamelijk uit agrarisch gebied en enkele bosstroken bestaat, telt maar liefst 40 hectare en geeft daarmee een flinke boost aan de hoeveelheid openbare natuur in de stad.  

Meepraten 

De plannen voor het nieuwe landschapspark staan nog in de kinderschoenen, en omwonenden en andere betrokkenen kunnen de komende tijd meepraten over het ontwerp. Heijne: “Dat is ook goed, want we moeten de plannen samen vormgeven. Zo maken sommige mensen zich zorgen over te veel drukte in het nieuwe park. Ik begrijp die zorg en zal me ervoor inzetten dat de natuur niet verstoord maar juist versterkt wordt.” Wat GroenLinks betreft wordt ook gekeken of de boer die nu een bedrijf heeft in het gebied kan bijdragen aan natuureducatie of duurzame lokale voedselvoorziening.  De gemeenteraad vergadert vandaag over de plannen.