Laat omwonenden profiteren van opbrengst zon- en windenergie

Laat projecten met zon- en windenergie voor minimaal de helft in eigendom zijn van de lokale bevolking, zodat omwonenden profiteren van de winst. Dit voorstel doet GroenLinks donderdag samen met een meerderheid van de partijen in de Utrechtse gemeenteraad.

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen met windmolens of een zonnepark in hun buurt hier ook de voordelen van ervaren. Raadslid Rachel Heijne: β€œDe urgentie om klimaatverandering aan te pakken wordt steeds groter. We moeten nu de handen ineenslaan en de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdelen. Wanneer omwonenden (deels) zelf eigenaar worden van een windmolen of zonnepark, beslissen zij mee over wat er met de opbrengst gebeurt. Zo wordt de overgang naar duurzame energie niet alleen iets van de gemeente, maar ook iets van de Utrechters zelf.”
Een mooi voorbeeld hiervan is het windpark Nijmegen – Betuwe, dat volledig in handen is van lokale Nijmegenaren. De vier sociale windmolens leveren stroom aan zevenduizend huishoudens. Een deel van de winst gaat naar een fonds voor projecten in de buurt, van glasvezel tot een wijkfeest.
De partijen dienen het voorstel in tijdens het raadsdebat over de gezamenlijke strategie van de gemeente Utrecht, provincie, waterschappen en omliggende gemeentes over het opwekken van duurzame energie. Aanleiding is het Klimaatakkoord en de nieuwe doelstellingen die overheden nu moeten halen. De ambitie voor de helft lokaal eigenaarschap bij zon- en windenergie is ook onderdeel van het Klimaatakkoord.