Laat de crisis genderongelijkheid niet vergroten

In de coronacrisis worden vrouwen extra hard geraakt. GroenLinks raadsleden Melody Deljou Fard en Sophie Schers vrezen dat dit leidt tot grotere genderongelijkheid. Ze vragen het college daarom aandacht te hebben voor de positie van meisjes en vrouwen. Tijdens de crisis, maar ook daarna.  

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de ‘cruciale beroepen’, ze maken meer kans om bij een ontslaggolf hun baan te verliezen en hebben door de lockdown maatregelen vaak meer zorgtaken op zich genomen.   

Melody Deldjou Fard: “Als het gaat om gendergelijkheid hebben we in Nederland veel bereikt, maar zijn we er helaas nog niet. Utrecht is een stad met een grote populatie meisjes en vrouwen. Het is belangrijk dat gemeente Utrecht bij alle beleidsterreinen oog voor heeft voor de impact op vrouwen. We moeten voorkomen dat de crisis ongelijkheid vergroot en de rekening vooral op het bordje van vrouwen terecht komt.”

GroenLinks wil dat er een naast een Regenboogagenda en een Anti Discriminatieagenda ook een Gendergelijkheidsagenda komt. En dat de gemeente met deze agenda op alle beleidsterreinen actief emancipatie aanjaagt, stelling neemt, en bestaande initiatieven ondersteunt.