Wethouder Giesberts (GroenLinks) heeft besloten om de omstreden kapvergunning voor vier populieren in Zuilen in te trekken. GroenLinks wil de bomen behouden.

De populieren aan de Van Maasdijkstraat zouden  aanvankelijk moeten wijken voor de restaurantie van het Vliegeniersmonument. De wortels zouden de muurtjes van het monument kapot drukken.

Een second opinion van bewoners heeft echter uitgewezen dat de bomen nog zeker zestig jaar kunnen blijven staan en restauratie in combinatie met behoud van de bomen mogelijk is. Daarvoor zouden wel de muurtjes van het monument een stukje verplaatst moeten worden.

GroenLinks vindt dat alle gezonde bomen in de stad waardevol zijn en zoveel als mogelijk moeten blijven staan. Wethouder Giesberts heeft daarom besloten om de kapvergunning in te trekken. Er komt een nader onderzoek naar technische en juridische mogelijkheden om het monument te herstellen en tegelijk de bomen te handhaven.

Mogelijk stuit de gemeente op problemen met het auteursrecht, omdat het ontwerp aangepast moet worden om de bomen te sparen. De zoon van de ontwerper, Henk van Hoorn, heeft echter geen bezwaar tegen wijziging van het monument: ,,Ik heb begrepen dat de belangrijkste ingreep zou inhouden dat de achtermuren van het monument en de bank een beetje naar voren worden geplaatst. Daar heb ik geen bezwaar tegen omdat daardoor het karakter en het aanzicht van het monument niet worden aangetast," aldus Van Hoorn.

Fractievoorzitter Marry Mos van GroenLinks is zeer tevreden met het besluit van Giesberts: ,,Groen in de woonomgeving is ontzettend belangrijk. We knokken ervoor om groen in de stad te behouden en verder te verfraaien. We willen ook graag méér groen. Gezonde bomen kappen past natuurlijk niet in dat plaatje."