Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over het geplande kappen van extra bomen door Rijkswaterstaat ten behoeve van verbreding van de A27. GroenLinks maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid extra groen die ingeruild wordt voor asfalt.

De partij stelde onder meer vragen over de klaarblijkelijk verouderde gegevens op basis waarvan is besloten tot het kappen van meer bomen.GroenLinks wil weten wat dit betekent voor het besluit, het participatietraject en of dit mogelijk juridische gevolgen heeft.

Rijkswaterstaat maakte vorige week bekend dat er door een aanpassing van de plannen nog eens 28 hectare aan groen sneuvelt om de snelweg langs Amelisweerd uit te kunnen breiden naar 2x7 rijbanen. Volgens Rijkswaterstaat is er meer ruimte nodig dan eerder voorzien werd omdat er werkterreinen en tijdelijke rijstroken moeten komen waar nu nog bomen staan.

"Dat zijn 42 voetbalvelden aan bomen en struiken extra die plaats moeten maken", zegt GroenLinks raadslid Thijs Weistra "GroenLinks pleit voor een oplossing die de gezondheid en leefbaarheid van Utrecht en haar natuur vooropstelt, in plaats van een duur en vervuilend asfaltproject waar zoveel groen voor moet wijken."

Er is al jaren veel verzet tegen de verbreding van de A27. De gemeente Utrecht is tegen en en de provincie is ook niet overtuigd van het huidige voorstel. De Kerngroep Ring Utrecht, waarin Utrechtse bewoners en milieu- en natuurorganisaties zich verenigd hebben, zei na de mededeling van Rijkswaterstaat dat het tijd wordt voor een bereikbaarheidsplan dat de nadruk legt op openbaar vervoer en de fiets. Ook GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk dringt bij het Rijk aan op forse investeringen in de bereikbaarheid van de stad met een hoogwaardig openbaar vervoer. Ze benadrukt de urgentie hiervoor vanwege de groei van de stad.