Een brede school voor voortgezet onderwijs, die verbinding maakt met de bedrijvigheid en de maatschappelijke organisaties in de wijk, is zeer welkom in Overvecht. Zo kunnen kinderen in hun eigen wijk naar school. De zoektocht van de gemeente naar een geschikte locatie bleek echter lastig. Aan alle mogelijke plekken voor de school zitten haken en ogen en eigenlijk is niet één echt geschikt. De locatie die nu wordt geopperd, rond een voormalige school op de Grote Trekdreef, biedt op zich de mogelijkheid voor een school met een sporthal, maar daarvoor moeten sociale huurwoningen worden gesloopt. Dekkers: “En dat doet pijn. Sloop heeft sowieso nooit onze voorkeur, en hier wonen mensen die gehecht zijn aan hun woonplek. Ook is het gewoon zonde om goede woningen te slopen. We moeten deze afweging dus uiterst zorgvuldig maken.”

Er zijn verschillende mogelijkheden om de school op die plek te realiseren, waarbij, afhankelijk van de gekozen opties, 100 tot 289 woningen moeten worden gesloopt. Er komen tegelijkertijd in dezelfde buurt 600 nieuwe woningen terug, waarvan minstens 300 sociale huurwoningen. Dekkers: “Iedereen die nu in een pand woont dat gesloopt zou moeten worden, kan dus een nieuwe woning op de zelfde plek of dichtbij krijgen. Mensen hoeven maar één keer te verhuizen. Als we hiervoor kiezen, moeten we er alles aan doen om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tegelijk realiseer ik me dat voor sommigen een verhuizing hoe dan ook pijn zal doen. Dit is een ingrijpend besluit waar de bewoners van die huizen niet zelf om hebben gevraagd.” Toch kan Dekkers zich verplaatsen in de keuze van het college om toch hier te willen bouwen. “Die school is nu eenmaal ontzettend hard nodig in Overvecht en andere locaties lijken niet voorhanden. Maar voor ons is het nog te vroeg hier een definitief besluit over te nemen. Eerst wil ik dat het college nog beter uitlegt waarom andere locaties niet geschikt zijn. En áls we dit doen, dan moeten we heel zeker weten dat woonlasten niet stijgen, dat de buurt meer groen krijgt en dat de bewoners zeer goed betrokken zijn bij het proces.”  Overigens hebben de bewoners hier zelf ook een stem in. Alleen als minimaal 60% van hen voorstander is van de plannen, zullen die worden uitgevoerd. De Utrechtse gemeenteraad spreekt vandaag over de plannen.