Wat is er aan de hand? 

Gemeenten in Nederland krijgen veel van hun geld van het Rijk via het zogenoemde Gemeentefonds. Het Rijk heeft besloten daar flink op te bezuinigen. Daarom hebben we ineens minder geld. En niet een beetje minder, ongeveer 75 miljoen minder.  

Wat vindt GroenLinks daarvan? 

Het is heel zuur. Het Rijk geeft de gemeente steeds meer taken, maar draait ondertussen de geldkraan dicht. Tegelijk hebben sommige Haagse partijen in verkiezingstijd de mond vol over bestaanszekerheid, maar laten ze door dit beleid juist de meest kwetsbare mensen in de steek.  

Er was toch ook een rekenfout gemaakt? 

Dat klopt, er is ook een rekenfout gemaakt bij de gemeente Utrecht. Nu die is hersteld blijkt het gat in onze financiën nog groter te zijn dan we al dachten. Die rekenfout heeft ons dus niet zo zeer nog meer geld gekost, maar zorgde er wel voor dat we te lang gerekend hebben met een te rooskleurig plaatje. Nu we de echte cijfers kennen, betekent dat dus dat we nog verder moeten gaan snoeien in onze plannen. 

Wat zijn de gevolgen van het begrotingstekort? 

We hebben samen met de andere coalitiepartijen aan het begin van deze periode mooie plannen gemaakt, voor bijvoorbeeld eerlijke kansen, betaalbaar wonen en een duurzame, groene stad. Een deel die ambities kunnen we nu niet waarmaken en dat zorgt voor lastige dilemma’s. We moeten gaan kiezen wat we nog wel kunnen doen en wat niet, minder, anders of later. Die keuzes maken we deels nu al, maar voornamelijk als de Voorjaarsnota straks komt.  

Wat moet er nu volgens GroenLinks gebeuren? 

Op het rijk kunnen we niet echt rekenen. Utrecht moet dus maatregelen nemen om de begroting sluitend te maken. Dat gaat pijn doen. Die pijn wil GroenLinks eerlijk verdelen. Daarbij staat voor ons voorop dat we de meest kwetsbare Utrechters niet laten vallen. Daar zijn we heel kritisch op bij de plannen voor verdere bezuinigingen.  Ook willen geen vertraging oplopen met het verduurzamen van de stad. Daarom kijken we ook hoe we de mensen met genoeg geld mee kunnen laten betalen. Verder moeten we zorgen dat zo’n rekenfout in de toekomst niet meer gemaakt kan worden. En natuurlijk moet de lobby naar het Rijk versterkt worden om meer financiën aan gemeenten te verstrekken. Daar zit de oorzaak van deze pijn, dus daar zou een oplossing vandaan moeten komen.