Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt

Met het Nieuwe Zandpad krijgt Utrecht weer een plek voor raamprostitutie. GroenLinks ziet in het Nieuwe Zandpad een goed-gereguleerde zo veilig mogelijke werkplek voor sekswerkers. Donderdag bespreekt de raad het voorstel van het college hierover tijdens een commissievergadering. Het collegevoorstel volgt de belangrijkste uitkomsten van een stevig onderzoek naar de oorzaken van eerdere tegenslagen voor Het Nieuwe Zandpad. En komt afspraken uit het coalitieakkoord na. 

Voor GroenLinks is het van groot belang dat de positie van sekswerkers in Utrecht verbetert. Met dit voorstel worden daarvoor belangrijke stappen gezet: 
    ○ Er komt meer aandacht voor veiligheid en ondersteuning van sekswerkers. 
    ○ Foute keuzes van exploitanten zullen niet meer leiden tot verlies van werk voor sekswerkers. 
    ○ Er komen werkplekken voor sekswerkers die online hun klanten werven. 
    ○ Een vertrouwenspersoon staat de sekswerkers bij. 
    ○ En drempels voor exploitanten om misstanden te melden bij politie en gemeente worden weggenomen. 

GroenLinks begrijpt heel goed dat buurtbewoners zorgen hebben. Daarom vinden wij het van wezenlijk belang dat er in de plannen naast oog voor de veiligheid voor de sekswerkers ook expliciet aandacht is voor de veiligheid en overlast in de buurt. En dat er extra ogen en handhaving op het Nieuwe Zandpad zijn. Op dit moment werken er sekswerkers zonder vergunning vanuit woningen in Overvecht. Door legale en gecontroleerde werkplekken wordt dit illegale circuit met bijkomende overlast minder lucratief. Goed reguleren van sekswerk en daarmee decriminaliseren is de beste garantie tegen mensenhandel, misbruik en overlast. GroenLinks wil daarom dat dit een uitgangspunt wordt voor het gemeentelijke sekswerkbeleid. Een brede visie en beleid over sekswerk ontbreekt nu in Utrecht. GroenLinks heeft het college gevraagd dit samen met sekswerkers te gaan ontwikkelen.