Heleen de Boer
Heleen de Boer

Grote wens GroenLinks in vervulling: singel straks weer rond

 

Vanaf 2020 is de eeuwenoude Utrechtse singel weer rond. Een grote wens van heel veel Utrechters, en van GroenLinks. GroenLinks diende in 2012 een motie in om structureel geld te reserveren om het water terug in de singel te krijgen. 'Het groen en het blauw is terug in Utrecht. Ik ben ontzettend trots op het feit dat we dit voor elkaar hebben gekregen.'

Dit zegt GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer in een eerste reactie op de brief van het college over het definitief herstellen van de singel. In haar brief maakt het college bekend dat het vanaf 2020 weer mogelijk is om een rondje te varen over de Utrechtse singel. 'Het water is het slotstuk van een heel groot project om Utrecht leefbaarder, mooier en fijner te maken. Dat project startte voor GroenLinks zo'n 27 jaar geleden toen wij in de gemeenteraad kwamen. Er stonden auto's geparkeerd op de Neude, door de stad liep een snelweg en de lucht was ongezond. Kijk nu eens naar het nieuwe Tivoli, de Viestraat, de singel: ik ben er trots op,' aldus De Boer.

Natuurlijke oevers

Niet alleen het water in de singel, ook het groen langs de singel is voor GroenLinks een heel belangrijk gegeven. Daarom diende woordvoerder Monique Bollen vorige jaar een motie in met de titel Catharijnesingel Zuid breng water en groen in de stad. Deze motie draagt het college op om te zorgen voor natuurvriendelijke oevers, om het bestaande groen optimaal in te passen en om de singel zo in te richten dat deze het hele jaar bevaarbaar is.

Marry Mos

GroenLinks is al jaren een groot pleitbezorger voor het rond maken van de singel. Vooral door voormalig GroenLinks-raadslid Chiel Rottier. In de afgelopen jaren heeft GroenLinks bij iedere voorjaarsnota en begrotingsbehandeling hiervoor gepleit. 'Wij willen dat het complete singelherstel zijn hoge prioriteit behoudt en niet de speelbal wordt van andere (financiële) belangen,' aldus toenmalig fractievoorzitter Marry Mos bij het slotdebat van de begroting in 2011. En fractievoorzitter Heleen de Boer in 2013: 'Als het aan GroenLinks ligt wordt er geld gereserveerd voor het terugbrengen van water in de Catharijnesingel.'