'Zou het kunnen?' De suggestie om de bieb te huisvesten in het voormalig postkantoor op de Neude zorgt voor een lichte sensatie tijdens de fractievergadering van GroenLinks. 'Laten we het in ieder geval onderzoeken,' zegt raadslid Chiel Rottier. Nu, anderhalf jaar later, is het een feit: de nieuwe openbare bibliotheek van Utrecht komt op de Neude.  ‘De cirkel is rond: we zijn geweldig blij en trots op dit mooie resultaat na een lang en moeilijk proces,’ zegt GroenLinks-raadslid Steven de Vries.

'Na ampel beraad, een groot aantal inhoudelijke consults en een zeer gedegen onderzoek naar alle cijfers heeft de GroenLinks-fractie besloten niet in te stemmen met de door het college voorgelegde plannen voor de Bieb++.'
Er was geen twijfel meer. Tijdens de commissievergadering over de Bieb++ eind november 2013 maakte GroenLinks-raadslid Chiel Rottier het officiële fractiestandpunt van GroenLinks over de plannen voor een nieuwe bieb en een Artplex op het Smakkelaarsveld bekend.
 

Bieb++
 

We zijn niet over een nacht ijs gegaan, zegt Rottier nu. 'We hadden stevige discussies. Er werd getwijfeld of de Bieb++ wel past in deze tijd. Is het bijvoorbeeld wel verstandig om een heel nieuw gebouw neer te zetten in deze tijd? Ik begrijp best dat sommige partijen teleurgesteld waren in onze keuze, maar we hebben deze zeer wel afgewogen gemaakt op het moment dat deze aan de raad voorlag.'
Alleen het afschieten van het plan voor de Bieb++ vond Rottier te makkelijk. 'GroenLinks wilde niet gewoon nee zeggen. We wilden actief nadenken over alternatieven. Dus zijn we op een rij gaan zetten welke panden ons geschikt leken; een bieb op de Neude, dat was echt wel een heel erg mooi idee.'
 

Postkantoor
 

GroenLinks liet in december 2013 alternatieven voor de Bieb++ onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat een bieb op de Neude goedkoper zou zijn dan de bouw van een nieuw pand. Bovendien bleken er veel minder financiële risico's. Rottier: 'Onze keuze was duidelijk: als het zou kunnen, moest de bieb op de Neude komen. Dat brachten we ook naar buiten. Ik heb werkelijk nog nooit zoveel adhesiebetuigingen gekregen van Utrechters. Utrecht liet ons met luide stem horen dat ze het alternatief van GroenLinks voor een bibliotheek op de Neude steunen,’ aldus Rottier.
 

Raadsvergadering
 

13 januari 2014, het was een ongemeen spannende avond. Het voorstel voor de Bieb++ lag voor tijdens de raadsvergadering. Het leek een nek-aan-nekrace te worden. 'Ik merkte dat door alternatieven te presenteren de stemming wat milder werd. Dat wil zeggen: er kon nu dus ook gestemd worden voor een bieb en een Artplex alleen op een andere manier.'
Die avond veegde de gemeenteraad met een verschil van een stem de plannen voor de Bieb++ van tafel. 'Voor ons een mooi moment, omdat we echt geloof hadden in die bieb op de Neude, maar ik begrijp dat er verdriet was. Bijvoorbeeld bij wethouder Kreijkamp die zich er zo hard voor heeft gemaakt.'
 

Utrecht naar Breda
 

Voor Rottier ging het bibliotheek dossier daarna dicht. Hij verhuisde naar Breda en keerde na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dus niet terug in de raad. Voor GroenLinks nam Steven de Vries zijn stokje over. Ook voor hem werd het bieb-dossier een spannend dossier. 'Ik vond het ook mijn verantwoordelijkheid om namens GroenLinks constructief mee te helpen. Ik wilde bovendien dat de politiek zag hoe graag Utrechters de bieb op de Neude wil. Dat gevoel heb ik ook echt geprobeerd over te brengen aan de wethouder en aan andere fracties.'
 

BiebopdeNeude
 

Het feit dat het gelukt is, stemt De Vries trots. 'Natuurlijk heb ik meteen naar Breda gebeld. Naar Chiel. De circel is rond: we waren en zijn wel overtuigd van het feit dat Utrecht een nieuwe centrale bibliotheek verdient. Dat dit nu gaat lukken op deze geweldige plek is fantastisch voor de stad, maar het is ook een compliment waard aan de ASR, de bibliotheek, de wethouder en natuurlijk de actiegroep BiebopdeNeude.'

Rottier vindt het belangrijk om de Utrechtse Vastgoed Organisatie nog te benoemen: 'de quick scan naar alternatieven is tussen kerst en oud en nieuw met een uiterste inspanning door ook hen tot stand gekomen. ‘

Tijdlijn:
 

November 2013:

 • GroenLinks ledenvergadering neemt een voorstel aan waarmee de partij zich tegen de bouw van de Bieb++ keert.

December 2013:

 • Gemeenteraadslid Chiel Rottier laat tijdens een commissievergadering weten dat GroenLinks niet kan instemmen met de bouw van de Bieb++.
 • In de raadsvergadering waarin burgemeester Aleid Wolfsen afscheid neemt lukt het niet om het debat over de Bieb++ af te ronden.
 • In de kerstvakantie laat GroenLinks (door AT Osborne) een extern onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om de bibliotheek in een aantal gelecteerde panden te huisvesten waaronder het voormalig postkantoor op de Neude.

Januari 2014:

 • GroenLinks stelt op basis van het onderzoek (door AT Osborne) vast dat het voormalige Postkantoor op de Neude het best alternatief is voor de Bieb++.
 • De Gemeenteraad verwerpt (met één stem verschil) het voorstel om de Bieb++ te bouwen.
 • Het GroenLinks amendement, waarmee het College van B&W de opdracht krijgt om de vestiging van de bibliotheek in het voormalige Postkantoor te onderzoeken, krijgt wél een meerderheid.
 • Actiegroep BiebopdeNeude wordt op 29 januari opgericht en geeft een stem aan alle Utrechters die zich scharen achter het plan voor een bibliotheek in het voormalige postkantoor.
   

Maandag 29 juni 2015:

 • Wethouder Kreijkamp maakt bekend dat de bibliotheek haar nieuwe centrale vestiging zal krijgen in het voormalige Postkantoor op de Neude.