Grote steun Westelijke Stadsboulevard en Fris Alternatief

GroenLinks is blij dat het raadsvoorstel over de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard donderdagavond is aangenomen door de gemeenteraad. “Er komt meer groen, de weg is beter oversteekbaar en er is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.” zegt GroenLinks raadslid Thijs Weistra. Zijn voorstel om te kiezen voor de variant van het bewonersinitiatief Fris Alternatief kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad.

De Westelijke Stadsboulevard zal lopen van het 24 Oktoberplein tot de Marnixbrug. Voor de Thomas á Kempisweg is het Fris Alternatief nu de voorkeursvariant. Het college verkoos het oorspronkelijke ontwerp van de gemeente boven het bewonersinitiatief, maar noemde de keuze een dubbeltje op zijn kant. Voor GroenLinks viel dit dubbeltje de andere kant op. Weistra heeft al sinds de zomer 2016 contact met de initiatiefnemers.

“Vanaf het begin is GroenLinks enthousiast over het bewonersplan. Het gaat uit van meer groen op de Thomas á Kempisweg en is goed voor de leefbaarheid. Gezonde lucht en vermindering geluidsoverlast zijn belangrijke uitgangspunten. Daarnaast zorgt Fris Alternatief voor logischere routes voor het autoverkeer.” Weistra vroeg de wethouder daarom vorig jaar het Fris Alternatief als volwaardige variant uit te werken.

Maarliefst 20% van het verkeer door de woonwijken in Utrecht West is nu doorgaand verkeer. “GroenLinks wil dat wegen binnen de stadsring voornamelijk gebruikt worden door bestemmingsverkeer. Met de stadsboulevard willen we doorgaand verkeer door de stad zo veel mogelijk beperken.” zegt Weistra.

Stadsboulevards zijn een belangrijk onderdeel van het verkeersplan van GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk. Dit plan zet in op goede bereikbaarheid, leefbaarheid en gaat in de eerste plaats uit van fietsers en voetganger.