In Utrecht worden jaarlijks vele honderden huisbezoeken afgelegd, bijvoorbeeld om te controleren op fraude of om eenzaamheid te bestrijden. De stad heeft maar liefst 51 verschillende soorten huisbezoeken. Volgens GroenLinks kan dat wel efficiënter.

De gemeente gaat het aantal huisbezoeken dit jaar daarom meer stroomlijnen en bekijken op overlap, tot grote tevredenheid van GroenLinks. ,,Een quick scan heeft vorig jaar uitgewezen dat in Utrecht maar liefst 51 verschillende projecten huisbezoeken afleggen”, zegt raadslid Niki Schipper. ,,Gelukkig bleek dat de organisaties die bij mensen thuiskomen ook veel samenwerken. Toch kan het nog efficiënter; dat de ouderenwerker misschien ook meteen het psychosociale deel meeneemt tijdens een bezoek of bijvoorbeeld doorverwijst naar de schuldhulpverlening of verslavingszorg.”

GroenLinks heeft het initiatief genomen voor het onder de loep nemen van de huisbezoeken, wat vorig jaar heeft geleid tot de scan. Tot tevredenheid van raadslid Niki Schipper heeft het college in december vervolgens besloten dat er tussen de verschillende projecten effectiever zal worden samengewerkt. Ook biedt de scan een goede basis om het middel huisbezoeken in de wijkactieplannen van de vijf Utrechtse aandachtswijken nader vorm te geven.

Schipper: ,,Wij vinden het belangrijk dat wordt vastgehouden aan het vergroten van het bereik van financiële voorzieningen, bestrijding van eenzaamheid en de aanpak van meervoudige problematiek. Als je dan een arsenaal mensen op de been hebt die huisbezoeken afleggen, is het een goede zaak dat zij ook in de breedte een oogje in het zeil houden. Door al die verschillende huisbezoeken beter op elkaar af te stemmen bereik je als klap op de vuurpijl ook nog eens meer efficiency.”