Als het aan GroenLinks ligt, kunnen inwoners hun eigen straat gezamenlijk uitroepen tot vuurwerkvrije straat.

Nu de tijd waarin vuurwerk mag worden afgestoken door minister Opstelten niet stevig wordt ingeperkt, wil GroenLinks dat er vuurwerkvrije zones worden ingesteld in Utrecht. ‘Als het aan GroenLinks ligt, kunnen inwoners hun eigen straat gezamenlijk uitroepen tot vuurwerkvrije straat.’

‘Ik hou zelf erg van een goed feestje, maar mijn vrijheid om te feesten wordt uiteraard begrensd door de overlast die mensen daarvan ondervinden. Zo is het ook met vuurwerk. Er zijn Utrechters die graag een paar pijlen de lucht inschieten, maar er lijkt een meerderheid van stadsgenoten die een iets rustigere jaarwisseling wensen,’ aldus De Vries.

Duidelijke trend

Uit een enquête door De Stem Van en DUIC onder 744 Utrechters blijkt dat 59,8% overlast ervaart rond de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk. 78% van de ondervraagden wil de tijden van afsteek- en verkooptijden beperken. De burgemeester zegt tijdens de commissievergadering dat de trend duidelijk is. ‘Er wordt overlast ervaren, dit erken ik en geef ik toe. Dit is een trend waarop je een betoog kunt baseren.’

Eigen straat

De Vries: GroenLinks wil dat de jaarwisseling voor iedereen een feest is. We willen daarom dat het mogelijk wordt voor inwoners om hun eigen straat uit te roepen tot vuurwerkvrije zone. We geven onze inwoners al invloed op de openbare ruimte door het initiatievenfonds, de nota stallen en parkeren en groen in zelfbeheer.’

De burgemeester noemt het idee ‘heel aardig’. ‘Dus daar zeg ik geen nee, maar, maar ja, en op.’ De Vries is blij met de toezegging van de burgemeester. ‘Het signaal uit Utrecht is duidelijk. Bovendien passen vuurwerkvrije straten bij ons motto: Utrecht maken we samen.’

Vuurwerkverbod

Uit de eerder genoemde enquête blijkt dat 51,9% van de Utrechters zelfs pleit voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Utrecht. ‘Een verbod ligt juridisch lastig, maar het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is wel een mogelijkheid. Nu de Tweede Kamer het laat afweten wil GroenLinks dat het afsteken van vuurwerk in ieder geval op bepaalde plaatsen verboden wordt,’ aldus De Vries.

Kosten vuurwerk

Uit de eerdere beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat de schade aan de openbare ruimte door het afsteken van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling 77.730 euro bedroeg. Hier bovenop kwamen nog de kosten voor het opruimen van vuurwerkafval: 25.154 euro. Immateriële schade aan mens en dier zijn niet meegenomen.