De problemen voor de woongroepbewoners zijn ontstaan toen woningcorporatie Bo-Ex en studentenhuisvester SSH besloten om woningen te ruilen. Bo-Ex kreeg zelfstandige woningen van de SSH, en de SSH kreeg er onzelfstandige woningen en kamers voor terug. Zo kreeg de SSH ook de panden met de woongroepen, die meestal bestaan uit wat oudere mensen die al werken of in ieder geval afgestudeerd zijn. De SSH heeft besloten dat er alleen nog maar studenten in vrijgekomen kamers kunnen komen wonen, waardoor de woongroepen langzaam studentenhuizen zullen worden. Die beslissing heeft te maken met het feit dat de betreffende panden weliswaar al jaren fungeren als woongroep, maar niet als zodanig geregistreerd stonden, omdat dat bij Bo-Ex niet nodig was. “Op zich prima natuurlijk dat er woningen worden geruild,” reageert Zwanenberg, “maar de betreffende corporaties hebben wel toegezegd zorgvuldig te zullen kijken naar specifieke situaties. Dat gebeurt in ieder geval niet bij deze veertien panden. De SSH wil hen niet erkennen als woongroep. Dat kan en moet anders. Erken hun status als woongroep en laat deze mensen samenwonen in de vorm die bij hen past, en waar de SSH trouwens al ervaring mee heeft. Ik roep vandaag het college op om deze woongroepen te steunen, zodat zij samen kunnen blijven wonen.” 

Ingrijpen 

Het is al eerder nodig gebleken om in te grijpen op plannen van woningcorporaties. In 2018 voorkwam Zwanenberg dat een aantal woongroep-panden in de binnenstad verkocht werden, omdat de betreffende corporaties vonden dat deze woningen niet meer aansloten bij hun doelstellingen. “Dat hebben we toen gelukkig weten te voorkomen. Ik hoop dat dat nu ook lukt met deze woongroepen. Het is mooi en ook efficiënt als mensen samen een woning willen delen. Wat GroenLinks betreft moeten we dit juist zoveel mogelijk stimuleren in Utrecht.” 

Stad voor iedereen 

Zwanenberg doet zijn oproep aan het college vandaag in de gemeenteraad, tijdens een overleg over de prestatieafspraken die de gemeente met woningcorporaties maakt over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. “Dat zijn belangrijke afspraken die we goed moeten monitoren”, zegt Zwanenberg. “Naast de steun voor de woongroepen is een ander belangrijk speerpunt dat de hoeveelheid sociale huurwoningen mee moet groeien met de groei van de stad. Daar ga ik me vandaag dus ook voor inzetten, zodat Utrecht een stad voor iedereen is en blijft.