Aan de noordoostkant van Utrecht ligt de Voordorpse polder, ingeklemd tussen Utrecht, de A27, de Bilt en Bilthoven. Dit gebied is in de Regionale Energe Strategie (RES) aangemerkt als een van de locaties in de provincie Utrecht waar duurzame energie opgewekt kan gaan worden. Heijne wil dat de gemeente al in 2022 begint met het verkennen van mogelijkheden in de Voordorpse polder. Zij dient daartoe vandaag samen met D66, Student & Starter en de Partij voor de Dieren een motie in tijdens het slotdebat in de gemeenteraad. “Er moeten al voor 2025 concrete plannen liggen. Om goede plannen te maken en voldoende tijd te hebben zodat omwonenden kunnen meedenken, moet de gemeente snel aan de slag om de mogelijkheden verder te verkennen. Een combinatie van duurzaam energie opwekken met natuur en recreatie lijkt mij het mooist”, aldus Heijne.  

Energieke bewoners

Piet-Hein Speel is enthousiast over toekomstige duurzame energieopwekking in Noordoost Utrecht. Speel woont op de Veemarkt en is samen met andere bewoners actief bezig om zijn buurt groener, duurzamer en socialer te maken. “We hopen een voorbeeldwijk te worden voor de toekomst. We willen nog veel meer zonnepanelen op de daken hier, maar dat is niet genoeg om onze ecologische voetafdruk echt fors te verkleinen. Daarom denken we ook graag actief mee over de mogelijkheden in de Voordorpse polder, zodat er bij eventuele plannen goed rekening gehouden wordt met de bewoners, de Nieuwe Hollandse waterlinie en met de natuur.” Heijne van GroenLinks is blij met de betrokkenheid van de bewoners: “Ik vind het heel belangrijk dat bewoners in een vroeg stadium betrokken worden bij dit soort plannen. Zij hebben veel kennis over hun eigen omgeving en kunnen meedenken over de voorwaarden waaronder zo’n groot project als dit het beste kan plaatsvinden. Ik vraag de gemeente dus ook expliciet om bewoners te betrekken bij de verkenningen.”