GroenLinks wil Utrechts mediabeleid met aandacht voor talentontwikkeling en onderzoeksjournalistiek

GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard roept het college op een Utrechts mediabeleid op te stellen. Ook pleit ze maandag via schriftelijke vragen voor een pilot onderzoeksjournalistiek en talentontwikkeling voor vernieuwende vormen en ideeën. “Een grote en progressieve stad als Utrecht heeft goed mediabeleid nodig met voldoende aandacht voor lokale talentontwikkeling, onderzoeksjournalistiek en vernieuwing”, aldus Melody Deldjou Fard. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat er in Utrecht ruimte is voor onafhankelijk onderzoek, experimenten, discussie en debat. “We zijn een stad met veel journalistieke talenten. Denk bijvoorbeeld aan de school van journalistiek, HKU media, lokale omroepen en kranten. En omdat steeds meer bevoegdheden verschuiven van de landelijke overheid naar gemeentes, is het belangrijk dat juist de lokale onderzoeksjournalistiek versterkt wordt.” 

Uit een rapport van het ministerie van OCW blijkt dat onderzoeksjournalistiek landelijk onder druk staat. Beschikbaar gestelde tijd en financiering blijken de grootste knelpunten te zijn die onderzoeksjournalisten ervaren. Op lokaal niveau is onderzoeksjournalistiek nagenoeg afwezig.