GroenLinks wil meer begeleiding bij eten voor mensen met dementie

Tijdens de week van de dementie in Utrecht vraagt GroenLinks raadslid Janneke van der Heijden aandacht voor voeding. Helaas vergeten mensen met dementie vaak om te eten. GroenLinks wil dat er voor hen meer begeleiding komt bij eten en stelt hierover vragen aan het college.

Van der Heijden: “Ik heb verplegers, mantelzorgers en huishoudelijke hulpen gesproken die zich zorgen maken of hun cliënten met dementie wel eten. Nu wordt er meestal wel een bord eten klaargezet, maar is er geen zicht op of diegene het vergeet. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat er iemand aan tafel mee eet.”

GroenLinks vraagt het college daarom inzichtelijk te maken welke organisaties betrokken zijn bij begeleiding van eten en hoe dit gefinancierd wordt. Daarnaast wil de partij dat het college met deze partijen in gesprek gaat over de mogelijkheden om begeleiding bij eten uit te breiden. 

“Door vergrijzing groeit de groep Utrechters met dementie de komende jaren steeds verder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze kwetsbare groep veel baat heeft bij goede voeding, o.a. omdat dit de ontwikkeling van dementie vertraagd. Het is daarom belangrijk dat we hen deze passende zorg bieden.” Aldus van der Heijden.