GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten

GroenLinks wil dat het college de leefbaarheid in Utrechtse wijken op buurtniveau gaat onderzoeken. Een voorstel van GroenLinks raadslid Floor de Koning hierover haalde donderdag een grote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad. “GroenLinks wil dat het in alle Utrechtse wijken prettig wonen is en de verschillen tussen 'goede’ en ‘slechte’ buurten verkleinen. We hebben meer buurtspecifieke informatie nodig om te weten wat het beste werkt voor een buurt.” 

Begin januari organiseerde Floor de Koning samen met andere politieke partijen, deskundigen en bewoners een bijeenkomst over verschillen tussen wijken. Uit cijfers en verhalen van bewoners bleek dat de leefbaarheid van de sommige Utrechtse buurten verslechtert en dat bewoners in buurten met veel sociale huurwoningen steeds meer overlast ervaren. Mensen in deze buurten hebben vaker een slechte gezondheid, ervaren vaker overlast van hun buren en voelen zich vaker onveilig.  

De Koning: “Ik word regelmatig aangesproken door mensen die zich niet meer veilig voelen in hun flat of buurt. Daar maak ik me zorgen over. Het moet in alle Utrechtse buurten fijn zijn om te wonen. Informatie over hoe het gaat in de buurt is nodig om gericht te investeren in verbetering.”  GroenLinks wil dat er per wijk een aanpak komt die past bij de behoefte van mensen uit de buurt en zo tweedeling in de stad tegengaan. GroenLinks wil gemengde buurten en goede investeringen in sociaal contact in de buurt om te komen tot veerkrachtige buurten waarin bewoners samen zorgen voor een veilige en fijne leefomgeving. “Wanneer we beter weten hoe het gaat met de buurt, kunnen we problemen ook snel aanpakken, bijvoorbeeld via het instellen van extra buurtvaders die veiligheid verbeteren, extra ontmoetingsruimtes of extra begeleiding van kwetsbare bewoners.” aldus de Koning.