Vandaag wordt in de gemeenteraad de Transitievisie Warmte deel 1 vastgesteld. Met dit plan wordt bekend wat de beoogde warmteoplossing per wijk wordt, nu we vanwege het Klimaatakkoord van het aardgas af gaan. Het ziet ernaar uit dat in veel wijken een warmtenet de meest voor de hand liggende oplossing is. Het huidige Utrechtse warmtenet, beheerd door Eneco, verwarmt grofweg een kwart van de gebouwen in de gemeente. "Dat warmtenet draait nog op gas en biomassa”, vertelt Heijne. “Dat willen we in de toekomst anders. We willen dat iedereen er warmpjes bijzit, maar zonder CO2 uitstoot”. Daarom wil de gemeente duurzame warmtenetten aanleggen, waarbij restwarmte van lokale bedrijven of aardwarmte wordt gebruikt.  

Regie 

De aanleg van nieuwe warmtenetten is een groot en complex project, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. “Dat betekent maatwerk en hele goede samenwerking tussen alle partijen, zonder daarbij onnodig tijd te verliezen” zegt Heijne. “Een flinke klus, waar de gemeente een grote rol in heeft. Of, beter gezegd: waar de gemeente ervoor moet zorgen dat zij de regie krijgt én houdt”. 

Purmerend 

Vandaag dient Heijne daarom een motie in waarin zij de gemeente vraagt te onderzoeken welke rollen de gemeente kan aannemen bij de aanleg van nieuwe warmtenetten. “Wat GroenLinks betreft houdt de gemeente de regie. We kunnen het ons niet permitteren dat warmte te duur wordt of dat bijvoorbeeld alsnog voor niet duurzame opties wordt gekozen”. Een van de inspiratiebronnen voor haar voorstel is Purmerend. Daar ligt een warmtenet waar bijna driekwart van de gebouwen op zijn aangesloten en waar de gemeente de enige aandeelhouder van is. Maar er zijn ook andere mogelijkheden waarop de gemeente regie kan houden. Zo kunnen warmtebedrijven het net beheren, terwijl de gemeente als concessieverlener voorwaarden stelt aan de prijs, de kwaliteit en duurzaamheid. “We moeten dat soort mogelijkheden heel goed onderzoeken,” aldus Heijne. “En vooral niet vergeten om de bewoners te betrekken, bijvoorbeeld in een gebruikersraad of een energiecoöperatie. Als de gemeente zelf aan het roer staat, kunnen de belangen van de bevolking en het milieu uiteindelijk het beste gewaarborgd worden. Dat lijkt mij een hele mooie route voor Utrecht!”