GroenLinks wil geen verkoop sociale huurwoningen Stadsherstel Midden-Nederland

Woningcorporaties Mitros en De Alliantie willen Stadsherstel Midden-Nederland met alle bijbehorende panden, waaronder in Utrecht, verkopen. GroenLinks vindt deze voorgestelde verkoop zeer onwenselijk. “De verkoop zal leiden tot een verdere daling van sociale woningbouw in het centrum en toenemende segregatie in onze stad. GroenLinks vindt dat ook mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning recht hebben op een woning in een populaire wijk. Wonen is geen markt, maar een recht." zegt GroenLinks raadslid Pepijn Zwanenberg. 

Mitros stelt dat ze bij de verkoop een koper zoekt die affiniteit heeft met monumenten en de panden voor langere tijd wil behouden. Toch maakt Zwanenberg zich zorgen: “Eerder is namelijk ook zwart op wit afgesproken dat dit monumentale bezit niet verkocht zal worden, maar nu gebeurt het toch. Daarom vraagt GroenLinks zich af welke garanties er dan nu zijn dat de woningen niet alsnóg na een paar jaar in de verkoop gaan.” Ook huurders uiten hun zorgen over de geplande verkoop. Zwanenberg: “Ik heb veel huurders gesproken die vrezen voor het verdwijnen van sociale woningbouw en negatieve gevolgen voor de sociale cohesie in de buurt."

Tijdens de commissievergadering donderdag benadrukt Zwanenberg de urgentie: “Nu kan de gemeente nog afspraken maken met de woningbouwcorporaties en kunnen wij als politiek zaken aan de kaak stellen. Straks, bij verkoop aan een particuliere investeerder kan dat niet meer. En dat is wat GroenLinks betreft absoluut onwenselijk.” Helaas lijkt er een meerderheid in de raad te zijn die de verkoop wel onvoorwaardelijk steunt. Voor GroenLinks zou verkoop dan alleen mogen onder strikte voorwaarden, zodat deze woningen behouden blijven voor de huidige doelgroep.