GroenLinks wil net als D66 graag een 'third opinion' over de kap van vier populieren bij het Vliegeniersmonument in Zuilen. Dat laatste oordeel moet duidelijk maken of het monument zo gerestaureerd kan worden dat de bomen behouden kunnen blijven.

GroenLinks wil graag op korte termijn een derde deskundige naar de zaak laten kijken en heeft dat ook dringend geadviseerd aan wethouder Robert Giesberts. De reden daarvoor is een second opinion van bomenspecialist Wolter Kok, opgesteld in opdracht van de bewoners die strijden voor behoud van de vier populieren. Deze tweede beoordeling staat haaks op een eerder oordeel van de gemeentelijke bomenspecialist.

De gemeente vindt dat de vier bomen moeten wijken voor restauratie van het monument, maar volgens de second opinion kunnen de populieren nog zestig jaar blijven staan. De gemeente is van mening dat de bomen in matige tot goede gezondheid zijn en dat sprake is van ingezonken plekken en een breuklijn. De specialist van de bewoners zegt echter dat de bomen in blakende gezondheid zijn. De gemeente en de particuliere specialist zijn het er wel over eens dat de schade aan de muurtjes van het monument voor ongeveer tien procent is veroorzaakt door wortelopdruk van de bomen.

Volgens de woordvoerder van de bewoners, Lokke Rang, kan het monument ook worden gerestaureerd zonder de bomen te kappen. ,,Dat kan zonder al te drastische ingrepen, met dien verstande dat hiervoor de lage muurtjes aan de achterzijde circa één meter moeten wijken. Omdat er sowieso een nieuw fundament onder het monument aangebracht zal worden kan hiermee meteen toekomstige beschadiging worden voorkomen."

Informatieavond

De gemeente heeft vorige week een informatieavond gehouden waar de bewoners is verteld dat kap de enige oplossing is. Na het uitvoeren van de second opinion zijn de bewoners achteraf boos over die informatie. ,,We zijn gesust door de woorden van de gemeentelijke diensten dat het monument alleen door kap goed kan worden hersteld en dat de nieuwe boompjes ook heel snel heel erg snel mooi en groot zullen zijn. Dit komt het vertrouwen in het functioneren van het gemeentelijk apparaat niet ten goede", aldus Lokke Rang.

GroenLinks-raadslid Marry Mos vindt het vreemd dat de twee bomenspecialisten ronduit tegenstrijdige conclusies trekken. ,,We moeten er een onafhankelijke derde specialist bij roepen om een finaal oordeel te vellen over deze kwestie. Als dat er niet van komt, kan ik nu al zeggen dat we neigen naar steun aan de second opinion van de bewoners. Voor ons zijn alle gezonde bomen waardevol. Als we deze bomen kunnen behouden én het monument kunnen restaureren, gaan we natuurlijk voor behoud."