Amelisweerd en Rhijnauwen zijn voor veel Utrechters favoriete plekken voor een zondagse wandeling of een frisse neus doordeweeks. Zeker tijdens de corona-epidemie is er regelmatig sprake geweest van 'file-wandelen'. De Koning: “Dat gaat ten koste van het genot dat mensen beleven, maar ook ten koste van de natuur”. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, die deze donderdag in de gemeenteraad wordt besproken, staat de uitbreiding van deze gebieden genoemd, maar die plannen zijn nog niet concreet. GroenLinks vraagt het college daarom om vaart te maken en begin volgend jaar al een plan te presenteren over hoe de uitbreiding van Amelisweerd en Rhijnauwen plaats kan vinden. Vergroting van de natuurgebieden kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door nieuwe grond aan te kopen of door natuur toe te voegen op grond die de gemeente al in bezit heeft. 
 

Groen binnen 300 meter 

Als het aan GroenLinks ligt, zijn Amelisweerd en Rhijnauwen niet de enige natuurgebieden die uitgebreid gaan worden. De Koning: “We gaan de komende jaren veel nieuwe huizen bouwen in Utrecht, maar dat mag niet ten koste gaan van het groen in en om de stad. Sterker nog, voor meer bewoners hebben we juist meer groen nodig!” Al eerder stemde de gemeenteraad in met een voorstel van GroenLinks om ervoor te zorgen dat iedere Utrechter binnen 300 meter in een groene, natuurlijke omgeving kan zijn. “Dat zijn mooie parken of groene routes in de stad, en grotere groengebieden langs de randen”, vertelt de Koning, “en daarvoor moeten we dus ook om de stad meer mooie natuur aanleggen.” Als het aan GroenLinks ligt, bieden de Rijnenburgpolder en de Voordorpse polder bijvoorbeeld mogelijkheden voor natuur en recreatie, in combinatie met het opwekken van duurzame energie. Ook is GroenLinks enthousiast over het plan om bij Oud-Zuilen een landschapspark en bos aan te leggen.

A27 

De voorgenomen verbreding van de A27 hangt nog steeds in de lucht. Mocht dat doorgaan, zullen behoorlijk wat bomen in Amelisweerd gekapt worden. “Wij zetten ons er nog steeds voor in dat die onnodige verbreding niet doorgaat. Het levert nauwelijks tijdswinst op, zorgt voor meer luchtvervuiling, er gaat kostbare natuur verloren en het kost ook nog eens meer dan een miljard aan belastinggeld”, reageert de Koning. “Maar de A27 is niet de reden dat we Amelisweerd en Rhijnauwen uit willen breiden. Dat willen we sowieso!” Het huidige demissionaire kabinet heeft de beslissing over de verbreding van de A27 uitgesteld tot een volgend kabinet.