Alle asielkinderen moeten in Nederland onderwijs krijgen. GroenLinks Utrecht wil van het college weten wat zij kan doen om te zorgen dat het onderwijs wordt gewaarborgd nu het aantal asielkinderen in Nederland toeneemt

Alle asielkinderen moeten in Nederland onderwijs krijgen. GroenLinks Utrecht wil van het college weten wat zij kan doen om te zorgen dat het onderwijs wordt gewaarborgd nu het aantal asielkinderen in Nederland toeneemt.

De Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) luidt de noodklok: de toestroom van asielkinderen vormt een bron van zorgen voor scholen en gemeenten. ‘GroenLinks wil zeker weten dat het recht op onderwijs voor elk asielkind is gewaarborgd,’ aldus GroenLinks-raadslid Tara Scally. Samen met Steven de Vries, eveneens raadslid voor GroenLinks, stelde zij schriftelijke vragen op.

Aandacht

De Vries: ‘Het vraagstuk van financiering en inpassing van de kinderen binnen scholen leidt tot zorgen bij scholen en gemeenten. Scholen zitten ook in hun maag met de specifieke aandacht die asielkinderen nodig hebben, en op welke manier ze deze aandacht kunnen geven: hoe kom je bijvoorbeeld aan voldoende leerkrachten. Scally vult aan: ‘Deze leerkrachten moeten bovendien om kunnen gaan met getraumatiseerde kinderen, dat vraagt een bepaalde expertise.’

Asielaanvragen

Het aantal asielaanvragen (12.280) was de eerste zes maanden van 2014 twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar (6220). De NOS schrijft dat er begin september 21.657 asielzoekers in AZC’s zaten. In Nederland verblijven nu ongeveer 4400 leerplichtige asielkinderen.

 

Schriftelijke vragen

1. Hoe is in Utrecht het recht van asielkinderen op onderwijs gewaarborgd?

2. Op welke manier wordt rekening gehouden met de specifieke aandacht die asielkinderen nodig hebben, zoals taalverschillen of trauma’s?

3. Leven de zorgen rond onderwijs voor asielkinderen, waar de NOS over bericht, ook in de Gemeente Utrecht? Zo ja, wat zijn de precieze zorgen?

4. In hoeverre draagt de landelijke overheid bij aan de financiering van onderwijs aan asielkinderen?