Bij het huidige verkeersaanbod en de jaarlijkse Piekenkermis zijn de bomen op de Maliebaan over tien tot vijftien jaar afgestorven. Alleen door maatregelen te nemen kunnen de bomen nog zeker zestig jaar mee.

Het college wil daarom de rijbaan aan beide zijden met een halve meter versmallen of het asfalt vervangen door klinkers, zodat de bomen meer lucht krijgen. Verder komen er gootjes om het regenwater van de rijbaan af te voeren. De afvalstoffen en het strooizout in het water tasten de boomwortels aan.

Ook hebben de bomen te lijden onder de  zware druk van attracties, vrachtauto's tijdens de op- en afbouw van de evenementen en de grote aantallen voetgangers die rond de bomen door het gras lopen. In de boomwortels ontstaat daardoor zuurstoftekort, de wortels sterven af en zwammen en schimmels kunnen zich ontwikkelen. Het college wil steviger gaan inzetten op handhaving en afspraken maken met de kermisexploitanten over de opstelling van de attracties. Ook komen er onzichtbaar drukmatten onder de grond om schade aan de wortels te voorkomen.

GroenLinks wil ook graag voethekjes langs het groen, zodat auto’s en voetgangers worden aangemoedigd om op de verharding te blijven, maar het college vindt drukmatten onder het gras voorlopig voldoende. Fractievoorzitter Marry Mos van GroenLinks is desalniettemin tevreden over de adequate aanpak door het college. ,,Als de maatregelen de bomen kunnen redden vind ik dit voldoende. Ons uitgangspunt is dat monumentaal groen altijd belangrijker is dan het organiseren van evenementen. De vraag is dus of de  Piekenkermis in het groen valt te passen, en niet andersom. Ik ga er vanuit dat de nadere afspraken met de kermisexploitanten dit zullen borgen.”