GroenLinks tevreden na gesprek met winkeliers Amsterdamsestraatweg

Op initiatief van GroenLinks en PvdA gingen burgemeester Annie Brouwer en wethouder Marka Spit begin november in gesprek met een groep winkeliers van de Amsterdamsestraatweg en een ondernemersvereniging. Het gesprek was nodig omdat de aanwezige winkeliers klachten hebben over de manier waarop het politie-interventieteam zijn controles uitvoert en daarnaast over de winkeltijdenwet en de naleving ervan.

De kern van de klachten over de controles van het politie-interventieteam is dat sommige winkeliers deze als intimiderend ervaren. Gelukkig meldden de winkeliers dat de controles sinds de gesprekken met de politiek vriendelijker gebeuren. Voor de winkeltijdenwet geldt volgens de winkeliers dat gemeentelijke diensten hen onduidelijk en niet consequent hebben voorgelicht over hoe deze wet nageleefd moet worden.Zowel de burgemeester als wethouder Spit zegden toe de klachten op te pakken en te bespreken met de politie en de betrokken gemeentelijke diensten. Ook komt er een folder over wat het politie-interventieteam allemaal doet, die de winkeliers voorafgaand aan een controle van het team krijgen. De wethouder nodigt de winkeliers nog uit voor een aparte voorlichtingsbijeenkomst over de winkeltijdenwet. In februari 2007 vindt een vervolggesprek plaats om samen te bekijken welke resultaten de gemaakte afspraken hebben opgeleverd.  GroenLinks is blij dat de burgemeester en wethouder Spit zelf in gesprek gingen met de winkeliers, open stonden voor de klachten en deze adequaat oppakken.