Na jarenlange voorbereiding ligt er een conceptplan voor de vernieuwing van het gebied tussen de Einsteindreef, Oranjerivierdreef, Kasaidreef en de Klipspringerdreef in Overvecht. De bomen die de gemeente voornemens is te kappen staan in de groenstrook langs de Einsteindreef. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw aldaar, zouden bijna 140 bomen volgens de plannen het veld moeten ruimen. Deels worden ze verplaatst, deels wordt elders in de wijk groen toegevoegd om te compenseren voor de bomenkap. Dekkers is sceptisch over die compensatie: “Het is onmogelijk om bomen van meer dan 50 jaar oud op een goede manier te compenseren. Jonge aanplant is nou eenmaal iets heel anders dan een statige oude boom.” 

Vergunning te vroeg afgegeven 

GroenLinks heeft vandaag aan het college opheldering gevraagd over de afweging die gemaakt is over de noodzaak van de bomenkap, of er voldoende alternatieven zijn onderzocht en over de gevolgde procedure. “Omdat men snel wil beginnen met de sloop van een flat die nu leegstaat, is ervoor gekozen om al een vergunning voor de bomenkap af te geven voordat er een goedgekeurd plan ligt. Dat vinden wij niet wenselijk, zo werkt het niet”, aldus Dekkers. Voor GroenLinks is een zorgvuldige afweging en het volgen van de juiste procedure niet alleen belangrijk voor Overvecht, maar voor de hele stad. “De komende jaren gaan we meer woningen bouwen in Utrecht en meer groen in de stad aanleggen. Daarbij is het essentieel dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de waarde van bestaand groen, nieuwe vergroening en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daar moeten we vandaag mee beginnen. In Overvecht, maar ook elders in de stad moeten we onze bomen koesteren!”