Heleen de Boer
Heleen de Boer

GroenLinks: geen toestemming voor experiment bijstand Utrecht onbegrijpelijk

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen toestemming geeft voor het experiment met bijstand in Utrecht. De staatssecretaris misbruikt volgens de partij het experiment om op een ander punt haar zin door te drijven. GroenLinks is groot voorstander van een experiment met de bijstand, dat meer uitgaat van vertrouwen en ondersteuning in plaats van wantrouwen en straf.

Fractievoorzitter Heleen de Boer: “Utrecht krijgt pas toestemming voor een experiment met de bijstand als de verordening over de Participatiewet is aangepast. De staatssecretaris wil dat al jaren en probeert dit nu door chantage voor elkaar te krijgen. Het gekke is dat er aan de praktijk niets hoeft te veranderen. We moeten dus iets op papier gaan zetten, wat we in de praktijk niet van plan zijn te doen. Dat is volslagen idioot.”

Volgens de Participatiewet moeten gemeenten ontvangers van bijstand dwingen tot een tegenprestatie: verplicht vrijwilligerswerk. In Utrecht is in het coalitieakkoord afgesproken dat vrijwilligerswerk wel wordt gestimuleerd, maar dat dit altijd gebeurt op basis van vrijwilligheid. Dat staat ook zo in de verordening. Volgens Klijnsma is die vrijwilligheid in strijd met de wet.

Wat GroenLinks betreft blijft de verordening zoals die is en gaat de wethouder alsnog alles proberen om het experiment - of een deel daarvan -  te organiseren. De Boer: "Het experiment gaat over minder regels en minder verplichtingen voor mensen in de bijstand. We willen kijken of dat helpt om mensen actief te krijgen. De staatssecretaris zegt nu eigenlijk: om te mogen experimenteren met het opleggen van minder regels, moet je eerst op papier juist meer verplichtingen opleggen. Dat is toch niet uit te leggen?!"

De gemeenteraad spreekt na de zomer over de afwijzing door de staatssecretaris. GroenLinks wil dan van de wethouder weten welke mogelijkheden hij nog ziet om het experiment toch door te laten gaan.