Oorspronkelijke impressie Vredenburg
Oorspronkelijke impressie Vredenburg

GroenLinks: geen gipswanden in stationsgebied

Zorg voor levendige plinten in het stationsgebied. Hiertoe roept de fractie van GroenLinks op in een actuele motie.

GroenLinks is niet blij met de glazen gevel van het entreegebouw van Nieuw Hoog Catharijne. Achter deze gevel verschijnen gipswanden. Dit staat haaks op een van de belangrijke doelstellingen van de transformatie van het stationsgebied, zegt GroenLinks-woordvoerder Monique Bollen. 'Het verlevendigen van het Stationsgebied op straatniveau en het zorgen voor een goede wisselwerking tussen gebouwen en openbare ruimte is belangrijk bij de vernieuwing van het Stationsgebied.'

Vlaamse Toren

De gipswanden zijn ook verschenen bij de Vlaamse Toren. Deze heeft hierdoor nu de uitstraling van een kale steeg, zegt Bollen: 'In zowel het bestemmingsplan Entreegebouw Binnenstad als het Structuurplan Stationsgebied is het belang van levendige plinten benadrukt. Plinten met grotendeels afgesloten etalages staan haaks op de gewenste levendigheid in het Stationsgebied.'

Klépierre

In de actuele motie vraagt GroenLinks aan het college om in gesprek te gaan met Klépierre, en om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de gewenste, oorspronkelijke invulling: naar buiten gerichte levendige plinten. De actuele motie is mede ondertekend door D66, SP, PvdA en het CDA.