Houtrook bevat veel schadelijke stoffen, zoals fijnstof en allerlei chemische verbindingen, die kunnen leiden tot ernstige longziekten, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Vele duizenden Nederlanders sterven elk jaar vroegtijdig door luchtvervuiling en een veelvoud daarvan is chronisch ernstig ziek. Houtrook is een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling. Heijne: “De verhalen die mensen me vertellen zijn schrijnend. Sommige mensen worden zo ziek van de rook dat ze in het stookseizoen nauwelijks hun huis meer uitkomen. Dan mag je als politiek niet achterover leunen. Het is hoog tijd dat dit probleem wordt aangepakt.”

Stappenplan
De twee partijen willen houtrook gefaseerd aanpakken. Al eerder heeft Utrecht subsidie gegeven voor het laten verwijderen van een rookkanaal of het ervoor zorgen dat dit niet meer gebruikt kan worden. Met het initiatiefvoorstel, dat vandaag wordt ingediend, willen GroenLinks en de Partij voor de Dieren gezondheidsschade door het gebruik van vuurkorven en sfeervuren op hout in de buitenruimte terugdringen én alternatieven stimuleren. Voedselbereiding mag, als het voorstel wordt aangenomen, nog steeds plaatsvinden op elektriciteit, gas, briketten of houtskool, maar niet meer op hout. De komende maanden bekijken beide partijen welke maatregelen daarnaast kunnen worden ingezet om houtstook binnenshuis verder terug te dringen en hoe milieuvriendelijke alternatieven voor houtstook aantrekkelijk kunnen worden gemaakt. Alle maatregelen gaan gepaard met een uitgebreide voorlichtingscampagne. PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “De negatieve effecten van luchtvervuiling op de gezondheid worden helaas echt onderschat. Houtstook is een enorme bron van fijnstof, maar lang niet iedereen is zich ervan bewust dat een houtvuurtje niet zo onschuldig is. Als gemeente moeten we mensen daarom voorlichten en ondersteunen.” Het initiatiefvoorstel wordt na de zomer behandeld in de Utrechtse gemeenteraad.