GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “Gezonde lucht heeft prioriteit voor GroenLinks. Wij zijn blij en trots dat er door onze jarenlange inzet en een daadkrachtig stadsbestuur nu een ambitieus plan ligt waarmee we onze stad echt gezonder maken. Dat is niet alleen belangrijk voor longpatiënten, maar goed voor álle Utrechters.“

Milieuzone

In de plannen wordt de milieuzone strenger én als dat nodig blijkt op termijn ook vergroot tot aan de snelwegring. Heijne: “Als er ook maar enige twijfel is over of de luchtkwaliteit snel genoeg verbetert, willen we de milieuzone groter maken.” De wethouder zei hierop toe het effect van de maatregelen goed in de gaten te houden.

Daarnaast pleitte Heijne voor duidelijke communicatie over de nieuwe regels en data. “Mensen moeten op tijd weten waar ze aan toe zijn, zodat ze niet onverwacht hun auto hoeven te vervangen.” Voor de auto’s die straks niet meer de milieuzone in mogen komt er een sloopregeling met subsidie. GroenLinks wil graag dat een deel van het bedrag gereserveerd wordt voor mensen met weinig geld, zodat zij niet achter het net vissen wanneer het potje leeg is.

Snorfiets naar de rijbaan

De verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan is een langgekoesterde wens van GroenLinks en D66. In een deel van de stad gaat dit nu gebeuren. Heijne: “De snorfiets naar de rijbaan zorgt voor minder vieze uitstootgassen bij het fietsstoplicht én leidt tot veiligere fietspaden. Wat ons betreft gaan snorfietsen daarom in de hele stad waar het kan naar de rijbaan.” Vanwege landelijke regels kan dit nu nog niet. Heijne vroeg de wethouder daarom bij het Rijk te gaan lobbyen voor meer mogelijkheden.  

Houtstookarme wijk

Veel mensen zijn zich nog niet bewust van de schadelijke gevolgen van houtrook voor de luchtkwaliteit en longpatiënten. Utrecht gaat daarom een voorlichtingscampagne en een subsidieregeling voor oude vervuilende kachels en het verwijderen van het stookkanaal opzetten. Dankzij een voorstel van Heijne gaat Utrecht daarnaast ook experimenteren met een Houtstookarme Wijk.