Heleen de Boer
Heleen de Boer

GroenLinks bezorgd om start bijstandexperiment

GroenLinks maakt zich zorgen dat de start van het bijstandsexperiment in de Utrecht opnieuw onzeker is en stelt vandaag mondelinge vragen. De partij is groot voorstander van het experiment met de bijstand, waarbij meer uitgegaan wordt van vertrouwen en ondersteuning in plaats van wantrouwen en straf.

 

Het hete hangijzer lijkt opnieuw de Participatiewet en de verplichte tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren volgens het Rijk. In een debat in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven niet direct groen licht te zullen geven als in Utrecht de verplichte tegenprestatie wel op papier komt te staan maar niet zal worden uitgevoerd. Haar voorganger staatssecretaris Klijnsma verplichtte eerder wel de tegenprestatie op papier maar niet de uitvoering.

GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: “Wij vragen ons af of dit een vergissing is van Van Ark, of dat het ministerie opnieuw bezig is de start van een experiment in Utrecht te frustreren door het opwerpen allerlei blokkades.”

Eerder zat de verplichte tegenprestatie de start van het experiment ook al in de weg. Toch zal dat dit keer niet gebeuren verzekerde wethouder Everhardt in zijn antwoord. Hoewel het kabinet het gesprek opnieuw aan wil gaan over de uitvoering van de verplichte tegenprestatie, is dit geen nieuwe voorwaarde voor het experiment. Everhardt “Er is een laatste check, alleen op inhoudelijke wijzigingen in het experiment. Er wordt niet meer gekeken naar de uitvoeringspraktijk.”

GroenLinks is blij dat de kou hiermee uit de lucht is. De Boer: “Wij zullen er op toe blijven zien dat de bijstandsgerechtigden in Utrecht niet gedwongen worden vrijwilligerswerk te doen.”