GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “Schone lucht inademen is essentieel voor de gezondheid van alle Utrechters, en zeker voor longpatiënten. Wij zijn blij en trots om te zien dat er door onze jarenlange inzet en een daadkrachtig stadsbestuur nu een ambitieus plan ligt waarmee we onze stad echter gezonder maken.“

Milieuzone

Het strenger en groter maken van de milieuzone draagt bij aan schonere lucht in de hele stad. In de plannen wordt de milieuzone strenger én – als het nodig blijkt – op termijn ook vergroot tot aan de snelwegring. Heijne: “Als er ook maar enige twijfel is over of de luchtkwaliteit snel genoeg verbetert, willen we de milieuzone groter maken. Uiteindelijk werken we toe naar volledig schoon vervoer in 2030. GroenLinks vindt het daarbij erg belangrijk dat Utrechters voor alle tussenstappen goed en op tijd weten waar ze aan toe zijn, zodat ze niet onverwacht hun auto hoeven te vervangen.” Hierop zei de wethouder toe om in een aansprekende campagne Utrechters goed en op tijd te informeren over alle tussenstappen en de bijbehorende regels en data.

Voor de auto’s die straks niet meer de milieuzone in mogen komt er een sloopregeling met subsidie. GroenLinks wil graag dat een deel van het bedrag gereserveerd wordt voor mensen met weinig geld, zodat zij niet achter het net vissen wanneer het potje leeg is. Een voorstel van PvdA en GroenLinks om Utrechters met een U-pas extra te steunen werd overgenomen door de wethouder.

Snorfiets naar de rijbaan

De verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan is een langgekoesterde wens van GroenLinks en D66. In een deel van de stad gaat dit nu gebeuren. Heijne: “De snorfiets naar de rijbaan zorgt voor minder vieze uitstootgassen bij het fietsstoplicht én leidt tot veiligere fietspaden. Wat ons betreft gaan   snorfietsen daarom in de hele stad naar de rijbaan.” Vanwege landelijke regels is dit nu nog niet mogelijk. Op aandringen van Heijne gaat de wethouder bij het Rijk lobbyen hiervoor.  

Voorlichtingscampagne houtrook

Houtrook is slecht voor de luchtkwaliteit en met name longpatiënten hebben hier erg last van. Veel mensen zijn zich nog niet bewust van. Utrecht gaat daarom een voorlichtingscampagne opzetten om schoon stoken aan te moedigen. Dankzij een voorstel van Heijne komt er voor mensen die last hebben van houtrook meer informatie over welke hulp zij kunnen krijgen bij een gesprek met hun buren hierover.   

Ook komt er een subsidieregeling voor het verwijderen van een stookkanaal. En kijkt GroenLinks uit naar experimenten met een houtstookarme wijk.