Het gebruik van aardgas voor onze verwarming is niet meer houdbaar. Het zorgt voor veel uitstoot van CO2 én we zijn vaak afhankelijk van dubieuze landen om gas binnen te halen, of we riskeren aardbevingen in Nederland. Utrecht wil daarom, net als steeds meer andere gemeenten, van het gas af. Vorige maand werd bekend dat verkenningen van de gemeente om met Eneco een warmtenet aan te leggen niet tot de gewenste uitkomsten hebben geleid. (linkje naar ‘5 vragen aan Lot’ hierover). Vandaag bespreekt de Utrechtse gemeenteraad de mogelijkheden om als gemeente zelf een warmtebedrijf op te richten.

Lang gekoesterde wens
Al tijdens de vorige raadsperiode bracht GroenLinks, ook toen vertegenwoordigd door Heijne, dit idee naar voren. “Warmte is een basisbehoefte, daar heeft iedereen recht op. Dat wil je liever niet aan de markt over laten. Bij een publiek warmtebedrijf kan gemeente veel beter sturen op de betaalbaarheid en de duurzaamheid van de warmte. Daarom heb ik in 2021 al een motie ingediend om de mogelijke rollen van de gemeente te onderzoeken bij de aanleg van zo’n warmtenet, en júist ook de rol als eigenaar.” Hoewel Heijne dus enthousiast is dat die mogelijkheden nu verkend gaan worden, plaatst ze ook direct een kanttekening. “Dit is een grote beslissing, met veel impact en daarmee ook risico’s. Eerst moet daar veel meer informatie over komen. Alleen dan kunnen we een weloverwogen keuze maken op weg naar duurzame, betaalbare en comfortabele warmte voor iedereen.”