Geen hoogbouw aan de Vecht

Er komt geen hoogbouw aan de Vecht. GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering van 7 juni het structuurplan Zijdebalenterrein succesvol weten aan te passen. Het Zijdenbalenterrein wordt begrensd door de Draaiweg, Zeedijk, Kaatstraat en Westerdijk (achter de Oudenoord).

GroenLinks was van begin af aan kritisch over het structuurplan. De grote hoeveelheid woningen en de woningdichtheid van het plan zou de leefbaarheid van de wijk flink onder druk zetten. GroenLinks heeft ingezet op een duurzaam plan met ruimte voor openbaar groen. ,,lWat we hier neerzetten moet kwaliteit bieden voor de komende 100 jaar. Het college heeft deze inzet overgenomen", aldus raadslid Pepijn Zwanenberg.Het oorspronkelijke plan hield volgens GroenLinks te weinig rekening met de historische uitstraling van het gebied. Aan de kant van de Vecht was een massieve muur gepland van 4 tot 6 bouwlagen. Zwanenberg: ,,Zes hoog aan de Vecht was voor ons onacceptabel. Ik ben heel blij dat de wethouder heeft toegezegd dat er aan de Vecht gedifferentieerde nieuwbouw komt van 2 tot maximaal 5 bouwlagen.”

Geen hoogbouw aan de Vecht dus. Naast de oude tuinderswoning wordt nu ook geprobeerd om de oude bakkerij te behouden. Dat is belangrijk voor de historische uitstraling.GroenLinks heeft er bij de wethouder ook op aangedrongen het bewonerscommité 'Zij-die-balen' voortaan actief te betrekken bij de verdere planontwikkeling. De wethouder heeft beloofd dat te doen. GroenLinks is ook blij dat het amendement van de Christen Unie om minimaal 30% sociale woningbouw in het gebied te realiseren is aangenomen.