Eerste energieneutrale bestaande woonwijk in Utrecht

Utrecht wil Utrecht West volledig energieneutraal maken. Dat betekent dat de woonwijk Lombok en het aangrenzende bedrijventerrein Lage Weide als geheel niet meer energie verbruikt dan er duurzaam wordt opgewekt.

Utrecht heeft zichzelf als stad het ambitieuze doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. West is de eerste bestaande woonwijk die energieneutraal moet worden. Dit betekent dat alle energie die bewoners nodig hebben in West ook door de wijk zelf duurzaam wordt opgewekt, en daarmee is de wijk zowel energieneutraal als CO2-neutraal. Dat betekent dat ook particuliere woningeigenaren enthousiast gemaakt moeten worden voor investeringen in energiebesparingen en isolatie. De wijk West heeft een hoog aantal koopwoningen.

Eneco, Econcern, woningcorporatie Bo-Ex, wijkbureau West, de Natuur -en Milieufederatie Utrecht, Home Automation Europe en de gemeente Utrecht hebben samen besloten om een plan te maken om te komen tot een energieneutrale wijk. In het plan komen haalbare activiteiten te staan die in de komende drie jaar worden opgepakt.

Uniek project

,,Het project is bijzonder", zegt wethouder Harrie Bosch, ,,omdat het een van de eerste bestaande wijken in Nederland is met een dergelijke doelstelling. Dit is ook de reden dat de gemeente met een aantal Utrechtse partijen de handschoen oppakken. Het is belangrijk en noodzakelijk om deze uitdaging met marktpartijen en bewoners samen te concretiseren."

De meeste klimaat- of CO2-neutrale energieprojecten zijn gericht op nieuwbouwwijken. Terwijl juist in de bestaande woningvoorraad (met zeven miljoen woningen in Nederland) de grootste milieuwinst te behalen is in termen van CO2-reductie. Een bestaande woonwijk energieneutraal maken is erg complex, omdat je te maken hebt met een bestaande ruimtelijke inrichting, betrokken gevestigde bewoners en oudere huizen die niet allemaal eenduidig zijn te verbouwen of te renoveren.

De gemeenten hebben met het Rijk afgesproken dat tot 2011 een half miljoen woningen energieeffi├źnter gemaakt moeten worden. Bij 100.000 woningen moet ook gebruik worden gemaakt van duurzame opwekking van energie.

Aanspreekpunt bewoners

In Utrecht wordt de bewoners een loket en een aanspreekpunt aangeboden om alle gewenste energiebesparende maatregelen in de woning door te voeren. Concreet gaat het hierbij om besparing door technische maatregelen als dubbel glas en na-isolatie. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de slimme meter (uitgebreid met intelligente gebruikerssoftware via internet) vroegtijdig in deze wijk toe te passen. Met deze slimme meter worden energieverbruik continu zichtbaar voor de bewoner.

Bij het decentraal opwekken van energie komen allerlei mogelijkheden aan bod: van een biomassacentrale en lokaal energiebedrijf (mogelijk in eigendom van zowel bewoners als partijen) tot een zonnepaneel op het woonhuis.  De Wijk West is gekozen omdat het een van de grootste wijken is in Utrecht, die op dit moment sterk in ontwikkeling is. Een wijk met veel betrokken bewoners en een gevarieerd woningaanbod. ,,Dit maakt het gebied een geschikte en zuivere testomgeving. Het is de bedoeling om de projectresultaten in een latere fase uit te breiden naar andere wijken binnen de gemeente", aldus de wethouder.