Eerlijke kansen in nieuwe Utrechtse Onderwijsagenda

Het Utrechtse onderwijs gaat zich de komende jaren richten op eerlijke kansen voor alle kinderen. Donderdag stemde de gemeenteraad in met de nieuwe ‘Utrechtse onderwijsagenda’, een visie op onderwijs die de gemeente, scholen en andere organisaties iedere vier jaar samen maken. 

GroenLinks raadslid Peter van Corler: “Heel mooi dat eerlijke kansen prioriteit krijgen in het Utrechtse onderwijsbeleid. Dit is belangrijk, want niet elk kind krijgt van huis uit evenveel mee. Het gaat er niet om dat ieder kind dezelfde kansen krijgt, maar dat de kinderen die het het hardst nodig hebben, de meeste steun krijgen om vol tot bloei te komen.” 

Welke concrete plannen en afspraken hebben de gemeente en scholen hiervoor gemaakt? Scholen gaan meer doen om taalachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk aan te pakken en de overgang van de basisschool naar de middelbare school flexibeler te maken. De gemeente gaat door middel van subsidies voor initiatieven voor huiswerkbegeleiding, bliksemstages en cultuur eerlijke kansen bevorderen.  

Schoolgebouwen en lerarentekort 

Naast eerlijke kansen is er in de Onderwijsagenda ook aandacht voor schoolgebouwen en het lerarentekort. Het lerarentekort in Utrecht wordt via het actieplan “Utrecht Leert” aangepast. Over de huisvesting van scholen wordt binnenkort in de gemeenteraad gesproken.