Hoe maken we van al die kinderen die nu rondlopen een nieuwe generatie gelukkige, vrije en betrokken toekomstbewoners? De keuzes die we nu maken voor het onderwijs hebben nog jarenlang hun weerslag op onze jeugd en daarmee op de hele samenleving. Ontzettend belangrijk dus, en een onderwerp waar ik me als raadslid graag in vastbijt: wat kan er nu beter? En waar moet het uiteindelijk naartoe met het onderwijs? 

Die laatste vraag biedt ruimte om te dromen – een niet onbelangrijk tegenwicht van de politieke waan van de dag. Als ik droom over onderwijs, droom ik dat ieder kind vanuit een stevige basis zelf kan gaan kijken welke school bij hem of haar past. En ja, die ontdekkingsreis zou best wat langer mogen duren dan tot je 11e verjaardag. Schooladviezen hebben een minder grote rol. Een leerling kan zelf kiezen welke vakken die gaat volgen: Latijn, auto’s repareren, verkooptechnieken of biologie. En niet, zoals nu, Grieks en Latijn alleen op het gymnasium en pedicure alleen op het VMBO. Meer ruimte voor differentiatie en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je voor te bereiden op de wereld.  

In mijn ideale wereld is een school, nog meer dan nu, een ontmoetingsplek. De Utrechtse Kindcentra (UKC), waarin scholen en kinderopvang samenwerken, kunnen daarvoor een basis bieden, zeker als ze verder uitgebouwd worden met ondersteuning voor kind en gezin en naschoolse activiteiten. In iedere wijk zou zo'n uitgebreid UKC moeten zijn. En natuurlijk valt er nog zoveel meer te dromen. Zo zouden schoolgebouwen niet te groot en niet te klein moeten zijn, met prettige ruimtes en groene schoolpleinen. Veel buiten en veel actieve lessen. Aandacht voor elkaar en het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Inclusieve scholen, met ruimte voor leerlingen met speciale leerbehoeftes. Diversiteit is een kracht.  

Zolang mijn droom nog geen werkelijkheid is, zal ik als woordvoerder onderwijs kritische vragen blijven stellen. Dat heb ik al gedaan: over duidelijke en eerlijke schooladvisering, over de vrijwillige ouderbijdrage die niet overal even vrijwillig bleek te zijn, en over het meenemen van de thuissituatie in het schooladvies.

Momenteel is de gemeente met schoolbesturen en andere onderwijspartners in gesprek om te komen tot de Utrechtse Onderwijsagenda 2023. Ook wij als raadsleden mogen input geven en kunnen aan- en bijsturen. Mocht je nog iets kwijtwillen, schroom niet om me te mailen. Ondertussen probeer ik mijn dromen te vertalen in zoveel mogelijk daden.