Een maand geleden was het 18 maart. Mijn gedachten gingen terug naar die verschrikkelijke dag een jaar geleden, waarop vier mensen in de tram werden doodgeschoten en nog veel meer levens werden verwoest. Ik hield – alleen thuis – een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers en steun aan hun nabestaanden. En ik dacht terug aan die vreemde dag, waarop ’s middags de straten leeg waren. En aan de tijd vlak daarna, waarin Utrecht een enorme veerkracht en saamhorigheid liet zien. Utrecht buigt nooit.

Een paar dagen na de herdenking dacht ik opnieuw terug aan de lege straten. Ik weet nog hoezeer het me een jaar eerder op 18 maart verbaasde dat vrijwel iedereen desgevraagd binnen bleef. Gek genoeg verbaasde het me nu juist dat mensen niet binnen bleven. Dat er nog gewoon feesten werden georganiseerd in studentenhuizen en bootcamps in het park. Kennelijk maakt een moordenaar van vlees en bloed meer indruk op ons dan een sluipmoordenaar in de vorm van een virus. Of zijn we in elk geval sneller en beter in staat onszelf een paar uur te beperken voor een arrestatie, dan een onbekend aantal weken voor het verslaan van een onzichtbare vijand. Gelukkig is er inmiddels veel veranderd en zijn ook nu de straten in Utrecht voor een groot deel leeg.

Vanuit het beeld van het eerste weekend – de volle parken, pleinen en markten – is het misschien te begrijpen dat een aantal partijen in de gemeenteraad pleitte voor een spoeddebat om als stad meer maatregelen te kunnen nemen. Toch heeft GroenLinks die oproep niet gesteund. Waar het gaat om het indammen van het virus, vinden we het niet onze taak om bij te sturen. Zelfs goed ingevoerde raadsleden hebben niet alle actuele informatie om van uur tot uur dit soort moeilijke beslissingen te kunnen nemen. We hebben vertrouwen dat de burgemeester naar beste weten en op basis van alle op dat moment beschikbare informatie doet wat nodig is. We zien dat het college meebeweegt met nieuwe informatie vanuit het RIVM, maatregelen van het kabinet en geluiden uit de stad. Het poltieke debat en beoordeling moet er zeker komen, maar wat ons betreft op een later moment. 

Op dit moment vinden wij het de taak van ons als politici om het bestuur te steunen in de gekozen aanpak en de bekendheid van de genomen maatregelen te vergroten. En om te kijken naar de gevolgen van de crisis en de maatregelen voor de inwoners van onze stad. Want daar ligt wel degelijk een rol voor ons als raad. GroenLinks heeft daarbij extra aandacht voor mensen in kwetsbare posities. En voor het niet verder vergroten van verschillen en tegenstellingen in de stad. We zien dat we onze vragen en opmerkingen goed kwijt kunnen en dat op basis van onze signalen soms extra maatregelen genomen worden.

Om die signalen te kunnen blijven geven, gaan wij in gesprek met bewoners van onze stad over hun terechte zorgen, vragen en soms noodkreten. Sommige fractieleden zijn een digitaal spreekuur gestart, andere beantwoorden vragen via mail of sociale media. Niet om mensen gerust te stellen of met een panklare oplossing te komen. Die is er namelijk niet. Wel om waar mogelijk antwoorden te geven en steun te bieden. Dus als je vragen hebt of signalen krijgt, meld het ons.

Tenslotte wil ik onze steun en waardering uitspreken, niet alleen voor de burgemeester en de gemeentelijke organisatie, maar vooral voor al die mensen in de zorg die zich dag en nacht inzetten om patiënten er weer bovenop te helpen. En voor anderen die de samenleving draaiende houden: de onderwijzers op afstand, de buschauffeurs, de schoonmakers, politie en handhavers, mantelzorgers, vakkenvullers, caissières, pakket- en maaltijdbezorgers, de vuilnisophalers, de vrijwilligers bij tal van bestaande en nieuwe initiatieven en al die  anderen die nu net even een stapje  harder zetten.

GroenLinks wil graag snel weer in debat, bijvoorbeeld over de impact die de coronacrisis heeft op de stad, de economie, de woningmarkt en al die andere opgaven waar wij in Utrecht voor staan. En over waar het geld vandaan moet komen dat we nu uitgeven aan nodige maatregelen. Maar allereerst moet de verspreiding van het coronavirus worden ingedamd. Dus hou je aan de voorschriften, hou afstand en zorg goed voor jezelf en voor anderen in je buurt. Hou vol: Utrecht buigt nooit.